AgriSmart


AgriSmartilla hoituu lohkokirjanpito, koneurakointi sekä täsmäviljely

Viljelysuunnitelma on aina mukanasi ja voit täydentää viljelymuistiinpanot sitä mukaa kun ne tapahtuvat. AgriSmart toimii nettiselaimessa ja käyttö on optimoitu mobiilikäyttöä varten, joten voit myös lisätä kuvallisia muistiinpanoja suoraan kännykälläsi. AgriSmart myös täyttää ruokaviraston kasvitautien seuranta ja tunnistussovelluksen vaatimukset. (versiosta 24.04)

 • Optimoitu mobiilikäyttöön
 • Kasvintuhoojien havainnot
 • NDVI-kasvillisuustiedot
 • Peltolohkot VIPU-palvelusta
 • Tehtävien jako urakoitsijoittain
 • Kumppanuus yritysten välillä
 • Ajoneuvoseuranta ja ajouran piirto
 • Toimenpidehistoria ja raportit
 • Kivien ja esteiden merkintä kartalle
 • Valtra Connect & Fendt VarioDoc
 • SampoRosenlew satokartat
 • Sääennuste ja sadesummat
AgriSmart on muutakin kuin lohkokirjanpito, se on myös urakoitsijan työkalu.

Urakoitsija – toivotko, että käytössäsi olisi ratkaisu, joka:

 • Kerää tiedot tehdyistä töistä automaattisesti – voin luopua muistivihkosta
 • Mittaa tehdyt työt ja siirtoajot
 • Tuottaa tarkat tiedot laskutuksen pohjaksi
 • Näyttää toteutuneet ajolinjat

Kumppanuus yritysten välillä

AgriSmartissa on mahdollista luoda kumppanuus yritysten välille, joka mahdollistaa työtehtävien osoittamisen kumppanuusyrityksille. Näin esimerkiksi kylvät, lietteen levitykset, puinnit, rehuntekoon tai metsätöihin liittyvät tehtävät jaetaan urakoitsijan AgriSmartiin.

Ajoneuvoseuranta
Ajoneuvoseuranta (lisälaite) tallentaa traktorisi ajoreitin automaattisesti. Näin kuljettajan aikaa säästyy ja huomion voi keskittää työtehtävän suorittamiseen. Kerätystä tiedosta saadaan raportteja monipuolisesti, esimerkiksi käyntiraportit.