Jaettu lannoitus


Jaetulla lannoituksella pyritään määrältään suurempaan ja laadultaan parempaan satoon. Uusien lajikkeiden kasvuominaisuudet hyötyvät oikea-aikaisista ravinnelisäyksistä. Myös ympäristön kannalta on järkevää pidättäytyä keväällä koko typpiannoksen sijoittamisesta kerralla peltoon ilman tietoisuutta siitä pystyykö kasvi hyödyntämään ravinteet kasvukauden aikana. Taloudellinen näkökulma ei myöskään ole vähäinen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintaohjeet:

  1. Valitse kasvulohkolistalta esim. kaikki kevätvehnät. Avaa Ravinnetarve -lehti ja lasketa kaikille varmuuden vuoksi ravinnetarve.
  2. Siirry Suunnittelu -lehdelle ja valitse Lannoituksen laskenta (hiiren oikean alta). Avautuva ikkuna on yllä olevan kuvan kaltainen. Aktivoi jaettu lannoitus.
  3. Plus-painikkeella voit määritellä ne lisälannoituskerrat, joita tiedät tekeväsi kevätlannoituksen jälkeen. 
  4. Jos suunnittelet antavasi vehnälle pensomisvaiheessa sadon määrää nostattavan lisätyppierän niin anna tälle kevätlannoituksen jälkeen tapahtuvalle lannoitukselle kertanumeroksi vaikka 2.
  5. Valitse lannoite alasvetovalikosta tai kolmen pisteen painikkeen kautta. Tämä valinta on yleensä tiedossa, koska kyse on useimmiten pelkästä typestä.
  6. Syötä määrä / ha kenttään tarvikkeen levitysmäärä. Ravinnekertymät rullaavat kentän alapuolella levitysmäärän perusteella. Yleinen käsitys on, että lisätyppeä levitetään vähintään 30 typpikilon kertoina tavoitteen saavuttamiseksi. Hyväksy lannoitustapahtuma OK-painikkeella.
  7. Lisää plussalla seuraavat lannoituskerrat saman kaavan mukaisesti.
  8. Lopuksi paina Laske, jolloin ohjelma tarjoaa kevätlannoitukseen sopivimman tarvikkeen.

 

Näin toimien et ylitä satotavoitteen mukaisia enimmäistyppirajoja. Kuivuuden tai märkyyden takia toteuttamatta jätettävät lisälannoitukset ovat säästöä. Lannoitevalikoima kevätlannoituksen osalta muuttuu totutusta, joten jaettu lannoitus kannattaa suunnitella hyvissä ajoin ennen seuraavan satokauden lannoitehankintoja!

Lehtilannoitukset:

Voidaan lisätä jaetun lannoituksen kautta tai suoraan toteutuslehdelle omina tapahtuminaan. Näille typpi- tai fosforikiloille kannattaa varata tila ylläolevan kuvan vasemman laidan rajoitustoiminnon kautta. Voit kertoa sen avulla, että lannoituksen laskennassa on mukana esim. 95 % suurimmasta mahdollisesta typpimäärästä. Näin jää 5 – 7 kiloa tilaa lehtilannoitteiden ravinteille.

Huom: Seuraathan, ettei kokonaistyppi ylity!