Työjärjestys


Katso video ohjelman helposta käyttöönotosta tästä.

 

Yrityksen perustamisen voi tehdä  manuaalisesti mutta suosittelemme VIPU-aineiston käyttämistä.

 

Työjärjestys on pääpiirteissään seuraava:

1. Mieti mikä on ensimmäinen kasvukausi, jolle laadit viljelysuunnitelman. Ohjelma kysyy sitä ensimmäisellä käyttökerralla.

2. Talleta tilaan liittyvien henkilöiden henkilötiedot järjestyksessä viljelijä, puoliso ja maanvuokraajat.

3. Talleta päätilan tiedot ja maatilan osakiinteistöjen tiedot.

4. Syötä peruslohkojen tiedot.

5. Lisää viljavuusnäytteet. Voit lisätä ne noutamalla laboratorioiden sähköisistä palveluista, lukea tiedostosta tai lisätä manuaalisesti.

6. Syötä viljelytarvikkeisiin tilallasi olevien kotoisten ja teollisten lannoitteiden, siementen ja kasvinsuojeluaineiden tiedot ja varastomäärät.

7. Syötä viljelytarvikkeisiin tilalta luovutettu tai tilalle vastaanotettu karjanlanta erillisinä tarvike-erinä.

8. Perusta kasvulohkot kasvulohkolistalle.

9. Valitse kasvulohkoille viljelykasvi ja lajike, määritä satotasotavoite, korjuukerrat ja lannoituskerrat.

10. Liitä kasvulohkoon edellisen vuoden esikasvilohko tai syötä esikasvi ja ravinnesiirtymät, jos edellisen vuoden lohkokirjanpitotiedot eivät ole Agrineuvoksessa.

11. Määrittele Fosforintasauksen vaihe esikasvivälilehdellä.

12. Liitä kasvulohkoille viljavuusnäytteet.

13. Laske ravinnetarve.

14. Laadi viljelysuunnitelma lisäämällä kasvulohkolle suunnitelmatapahtumina sato, tuki, karjanlanta, lannoite, kasvinsuojelu, sadonkorjuu ym. kasvukauden tapahtumat. Jos käytät suunnitelmaa vain lannoitevalintaan, niin syötä vain karjanlanta- ja lannoitetapahtumat. Tulosta viljelysuunnitelma ja muut tarvittavat tulosteet.

15. Syötä lohkokohtaisen kirjanpidon edellyttämät tapahtumat Toteutettu -välilehdellä  TOTEUTA tapahtuma -toiminnolla sekä lisäämällä suunnittelusta puuttuvat tapahtumat yksitellen. Syötä toteutustapahtumille päivämäärät.

16. Tulosta lohkokortit ja muut tarvittavat tulosteet.

17. Vaihda uusi kasvukausi, kun aloitat uuden kasvukauden suunnittelun.