Yrityksen perustaminen Vipu -tuonnilla


Kun olet hankkinut Agrineuvoksen tai jostain syystä joudut aloittamaan ohjelman käytön alusta, kannattaa hyödyntää yrityksen perustamisessa Vipu-tuontia.

Lisää yritys

Tunnus voi olla numero tai kirjain. Useamman yrityksen versioissa se toimii järjestysnumerona. Nimi voi olla tilan nimi tai yrittäjän nimi. Vuosi tiedolla määritellään se miltä vuodelta tuodaan Vipu-tiedot. Suositus on, että tuot sen vuoden tiedot, jotka hallinto on viimeksi hyväksynyt eli viimeisimmän tukihaun tiedot.

 

Vipu-tietojen noudossa voi tuoda Maatila- ja peruslohkojen tiedot ja kasvulohkojen tiedot. Yritystä perustettaessa kannattaa tuoda kaikki tiedot kerralla.

Tämän valinnan jälkeen alkaa Vipu-tunnistautuminen, jonka päätteeksi voit sulkea selaimen ja palata takaisin Agrineuvokseen.

Tietojen tuonnin päätteeksi ohjelma antaa raportin tuomista tiedoista.

Ja näin sinulla on Agrineuvoksessa kaikki perustiedot valmiina. Tuotuja tietoja kannattaa käydä selaamassa Tilan tiedoista. Jossain tapauksessa peruslohkojen omistustieto saattaa puuttua ja se kannattaa korjata kuntoon peruslohkojen ryhmämuokkausta apuna käyttäen.

Enää ei puutu kuin viljavuusnäytteet, että voit laskea ravinnetarpeen ja pääset suunnittelemaan lannoitusta.

 

Lisää viljavuusnäytteet

Viljavuusnäytteet voi lisätä ohjelmaan suoraan rajapinnan kautta (Eurofins Agro Oy:ltä), tuomalla tiedostona tai käsin lisäämällä.

Tarkista, että näytteiltä löytyy peruslohko -tieto.

 

Ohjattu näytteiden kohdistus kasvulohkoille

Viljavuus -välilehden kautta voit kätevästi lisätä viljavuusnäytteet kerralla kaikille kasvulohkoille.

Näytteet ohjautuvat oikeille kasvulohkoille viljavuusnäytteellä olevan peruslohkonumeron mukaan. Jos peruslohkolla on useampi viljavuusnäyte, ne ohjautuvat peruslohkon kaikille kasvulohkoille. Ylimääräiset näytteet voi poistaa kasvuhko kohtaisesti.

 

Fosforin tasauskauden lisääminen

Fosforin tasauskauden voi valita Esikasvi -välilehdellä vapaasti silloin, kun kasvukausi on tietokannassa ensimmäinen. Valitse meneillä oleva fosforintasauskausi ja merkitse esikasvin tietoihin mahdolliset + tai – merkkiset siirtymät. Laske tämän jälkeen ravinnetarve, että siirtymät huomioidaan kasvulohkon ravinnetarpeeseen.