Henkilötiedot


Perustiedot > Tilan tiedot > Henkilötiedot

Henkilörekisteriin tulee lisätä tukea hakevan yksikön nimi (esim. MTY Mallinen), viljelijän nimi sekä kaikkien niiden nimet, jotka ovat osallisina yhtymässä /yhtiössä tai ovat vuokranneet maata kyseisen yrityksen käyttöön.

Rekisteristä ei tule poistaa nimiä, vaikka vuokrasopimus päättyisi, koska historiatiedon kannalta tieto on edelleen tarpeellinen.

Henkilotiedot