Kasvulohkot


Tilan peruslohkojen ala tulee jakaa kokonaisuudessaan kasvulohkoiksi. Kasvulohkojen luonti tapahtuu päänäkymässä valikkorivin Kasvulohko > Luo uusi kasvulohko – toiminnolla. Tilan perustamisvaiheessa tai jos laajentumisen myötä hallintaan on tullut paljon uusia kasvulohkoja, niin suositeltavin tapa on noutaa kasvulohkotiedot Vipu-palvelusta (katso ohjeen kohta Työjärjestys).

Kasvulohkoja voit etsiä listalta Hae -toiminnolla, joka suodattaa annetun hakuehdon mukaiset kasvulohkot näkyviin. Napsauttamalla sarakkeiden otsikoita voit järjestää listaa haluamaasi muotoon. Kasvulohkoluettelon voi järjestää oman tunnuksen tai hallinnon tunnuksen mukaiseen järjestykseen. Lyhyellä hallinnon tunnuksella lohkot järjestyvät peruslohkotunnuksen keskiosan mukaan nousevaan tai laskevaan järjestykseen, tai jos olet valinnut ns. pitkän hallinnon tunnuksen esittämistavaksi, niin järjestys määräytyy kuntatunnuksen mukaisesti.

Valinnat tehdään kasvulohkolistan oikeassa laidassa olevilla painikkeilla. Menu-painikkeesta löydät lukuisia  arjessa tärkeitä toimintoja ja niihin kannattaa tutustua huolella. Esimerkkinä mainittakoon ”Valitse samat kasvit ja lajikkeet”, jolloin voit kerralla suunnitella kyseiselle kasvulohkoryhmälle viljelytapahtumat. Voit merkitä kasvulohkoja Valmis / Kesken -tilaan. Näin helpotat varsinkin isojen kasvulohkojoukkojen hallintaa suunnittelun vaatiessa enemmän aikaa.

Kasvulohkoista voi tallentaa kasvulohkoryhmiä. Esimerkiksi etäänpänä sijaitsevat lohkot, myöhemmin hankitut tilakokokonaisuudet tai vaikkapa lietteenlevityslohkot kannattaa tallentaa omiksi ryhmikseen. Näin  voit kätevästi ottaa käsittelyyn vain kyseiset kasvulohkot.

Toiminnolla Etsi kasvulohko (Kasvulohkon laajennettu haku) voit näppärästi louhia esiin esim. ne lohkot, joilla on käytetty tiettyä kasvinsuojeluainetta, lannoitetta tai joiden ph on alle / yli tietyn arvon. Myös esikasvi voi toimia hakukriteerinä.

Kasvulohkojen jaot, poistamiset tai tietojen muokkaamiset käynnistyvät myös näppäinyhdistelmien avulla.