Viljavuusnäytteet


Viljavuusnäytteet (maanäytteet) ovat ohjelman ravinnetarpeen laskennan perusta. Kasvien ravinnetarpeita ei voida laskea ilman viljavuusnäytteitä. Syötä ohjelmaan kaikki tilan maanäytteet. Kun otetaan uudet näytteet, vanhat näytteet säilytetään ohjelman maanäyterekisterissä tilan viljelyhistoriaa varten. Kasvulohkolla tulee olla vain viimeisin voimassa oleva viljavuusnäyte kerrallaan.

Viljavuustutkimuksen tulokset voit noutaa sähköisesti analyysipalvelun tarjoajalta, lukea ohjelmaan sisään tiedostosta tai syöttää käsin. Yksilöi näytteet näytenumeron ja näytteen päivämäärän perusteella. Saman näytenumeron käyttö kahteen kertaan ei ole suositeltavaa. Lisäksi voit yksilöidä näytteen antamalla sille tekstitarkenteen, esimerkiksi kasvulohkon nimen tai valitsemalla avautuvasta listasta peruslohkon tunnuksen. Jos näytteelle on valittu peruslohkon tunnus, näkyy näytteen lisäämisessä vain kunkin peruslohkon omat näytteet. Tämä helpottaa oikean näytteen tunnistamista, kun näytteitä valitaan kasvulohkoille.

Viljavuusnäyte indikoi, mikäli näytteellä on ”passivoitu” eli tilan käytöstä poistunut peruslohko numero. Tai peruslohkoe ei löydy tilan tiedoista. Tässä tapauksessa korjaa viljavuusnäytteelle oikea peruslohkonumero.

Hehkutushäviö-%

Hehkutushäviön perusteella saadaan selville maanäytteen todellinen multavuus. Mikäli tieto on tutkittu viljavuustutkimuksessa, tieto tulee analyysin mukana ohjelmaan.

 

Vinkki 1:

Tarkasta onko kasvukauden viljavuusnäytteet voimassa ja onko käytössä näytteitä, joilta puuttuu multavuustieto (Työkalut > Tarkista maanäytteet).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työkalut > Tarkistuslista  -toiminto kertoo myös mahdollisista puutteista viljavuusnäytteiden osalta. Täältä voit halutessasi tulostaa raportin puutteista.

 

Vinkki 2:

Hyödynnä viljavuusnäytteiden tilaustoimintoa. Löydät sen samasta paikasta kuin analyysitietojen noutaminenkin. Avautuvassa näkymässä voit ruksittaa uusittavat näytteet (tai hiiren oikea > Valitse kaikki). HUOM: Ole tarkkana, että näyterasiassa oleva juokseva numerointi vastaa tarkoittamaasi uusittavaa näytettä! Voit muokata saraketta ”Näytteen numero”  tarvittaessa. Hyväksymällä ikkuna OK-painikkeella, avautuu Eurofinssin tilauskaavake esitäytettynä. Tarkasta numeroiden ja lohkojen vastaavuus ja lähetä tilaus. Tulosta tilauskaavake ja laita se näytteiden mukaan laatikkoon.