Maanparannusaineet


Viljelytarvikkeet -ikkunan Maanparannusaineet – välilehdellä ylläpidät tilalla olevien maanparannusaineiden varastoa sekä seuraat suunniteltua ja toteutunutta käyttöä. Lisää välilehdelle tilan maanparannusaineet ja syötä niiden varastomäärät. Maanparannusaineille on syötetty valmiiksi toimittajien ilmoittamat keskimääräiset pitoisuudet.

Maanparannus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisää

Lisää maanparannusaineet välilehdelle poimimalla ne siirtovalintalistasta, joka sisältää yleisimmät Suomessa käytettävät maanparannusaineet. Ellet löydä luettelosta tilalla käytettävää maanparannusainetta, valitse luettelosta lähinnä vastaava ja muuta ravinnepitoisuudet toiminnolla Muokkaa.

Muokkaa

Pääset muokkaamaan ravinnepitoisuuksia, hintaa ja muita ominaisuuksia, esim. ravinneanalyysin ilmoittamat pitoisuudet. Syötä ravinnepitoisuudet analyysin antamina arvoina. Voit muuttaa maanparannusaineen nimen tilannetta vastaavaksi.

Näkymän suodatus

Tarvikkeen suodatus muokattavan vuoden ja aikaisempien vuosien välillä löytyy vasemman yläreunan alasvetovalikosta. Oletuksena näkyvissä muokattavan vuoden tarvikkeet.

 

Ponnahdusvalikon toiminnot (hiiren oikealla)

 

Poista käyttämättömät

Poistat kaikki suunnittelussa tai toteutetussa käyttämättömät maanparannusaineet välilehdeltä.

Näytä käyttö

Toiminto näyttää kyseisen maanparannusaineen suunnitellun ja toteutuneen käytön eri kasvulohkoilla käsiteltävänä vuonna.