Alitapahtumien lisäys


Voit lisätä tietyille tapahtumille alitapahtumia suoraan suunnittelu-lehdellä.

Esimerkiksi valitsemalla päätapahtumaksi Kasvinsuojelueineseos voit valita alitapahtumiksi seoksessa käytetyt aineet. Jos päätapahtumana käytetään jo valmista seosta, voit alitapahtumana lisätä vaikka vain tälle kyseiselle lohkolle tankkiseokseen lisätyn torjunta-aineen.  Näin muodostettu seos ei tallennu toistaiseksi Perustiedot > Seokset -osioon vaan se on kertakäyttöinen tapahtuma. Lue lisää seoksien hyödyntämisestä tästä.

Valitsemalla päätapahtumaksi Tapahtumaryhmä voit valita alitapahtumiksi vaikkapa niitto, karhotus ja säilörehun korjuun. Jokainen alitapahtuma muodostaa oman suunnittelutapahtumarivinsä, joka voidaan kuitata tehdyksi omana päivänään. Lue lisää tapahtumaryhmien käytöstä tästä.

Alipahtumaa lisätessä tulee kursorin (sininen palkki) olla päätapahtuman päällä, jolloin alitapahtuman lisäyspainike tulee aktiiviseksi.