Termien kuvauksia


Viljelysuunnittelu sisältää lukuisia hallinnon määrittelemiä termejä, joita käytetään kaikissa viljelysuunnitteluohjelmissa.

Tässä lyhyet kuvaukset muutamista merkittävimmistä termeistä ja niiden käyttöohjeet Agrineuvos-ohjelman näkökulmasta.

 

*Esikasvi

*Fosforin tasaus

*Nitraattidirektiivi

*Lohkokirjanpidon vaatimukset

*Ympäristösitoumus

*Ravinnetarve