Esikasvi


Kasvulohkolla edellisenä vuonna viljelty kasvi ja lajike.

Ohjelmaa käytettäessä esikasvitieto siirtyy automaattisesti kasvukauden vaihdon yhteydessä paikalleen. Ensimmäisellä käyttöönottokerralla esikasvitieto joudutaan syöttämään itse (hiiren oikea > Liitä esikasvi). Tällöin on tärkeää siirtää esikasvilta siirtyvät ravinteet oikein käyttäen apuna edellisen vuoden lohkokirjanpitoa.

Esikasvin pinta-alalla tarkoitetaan edellisen vuoden kasvulohkon pinta-alaa kuluvan vuoden kasvulohkosta. Edellisen vuoden kasvulohkohan ei välttämättä ole sama kuin kuluvan vuoden kasvulohko. Tämän vuoden kasvulohkolla voi olla yksi tai useampi esikasvi edelliseltä vuodelta.

Mikäli peruslohkolla oli useita kasvulohkoja edellisenä vuotena, avautuu valintalista peruslohkon kasvulohkoista. Valitse kasvulohko(t) josta nykyinen kasvulohko koostuu.

On tärkeää, että Esikasvin pinta-ala yhteensä on yhtäsuuri kuin kuluvan kasvukauden kasvulohkon ala.

Esikasvi-välilehden alalaidassa hallitaan myös kasvulohkon fosforintasausta. Lue lisää ohjeesta Fosforintasaus.

Esikasvilta siirtyvät ravinteet

Karjanlannan N vaikutus 

Vapaaehtoisesti täytettävissä oleva kenttä, mikäli haluaa korostaa esikasville annetun karjanlannan jälkivaikutusta. Kenttää voi käyttää halutessaan myös apilan tai muun typensitojakasvin tuottaman typen huomioimiseen kuluvan vuoden ravinnetarvelaskennassa.

N siirtymä

Yleensä arvona 0 koska typen siirtymää esikasvilta kuluvan vuoden kasville ei huomioida. Kentän oikealla puolella oleva lukuarvo kuvaa edellisen vuoden toteutunutta typpilannoituksen tasoa suhteessa kasvin ravinnetarpeeseen.

P siirtymä

Fosforin kertymistä kasvulohkolle seurataan tarkasti. Mikäli edellisenä vuonna fosforia on annettu yli ravinnetarpeen (lukuarvo on positiiivinen), on edellisen vuoden lohkokirjanpidossa aloitettava tällä lohkolla fosforintasauskausi. Fosforintasausmerkintä tehdään Esikasvi-välilehdellä sen kasvukauden kohdalla, jolloin tasauskausi alkaa. Fosforintasauksesta on kerrottu tarkemmin kohdassa Termit > Fosforintasaus. Mikäli P siirtymä arvo on negatiivinen eikä tasauskausi ole käynnissä,  ohjelma laskee kasvukauden ravinnetarpeen normaalisti kyseisen kasvin lannoitussuositusten mukaisesti.

K siirtymä

Kalisiirtymien osalta ei ole säädöksiä, mutta jatkuva negatiivinen K-siirtymä heikentää lohkon kasvukykyä. Ohjelma huomioi tämän Ravinnetarvelaskennassa ja pyrkii tarjoamaan kalipitoisia lannoitteita tässä tilanteessa.

Sato korjaamatta (YMP)

Sato korjaamatta valinta siirtää edellisen kasvukautena lannoitetun fosforin määrän nykyiselle kasvukaudelle. Näin täytyy toimia, kun edellisenä kasvukautena sato on jäänyt korjaamatta.

Ravinnetarve välilehdeltä näet paljonko olisit voinut lannoittaa fosforia ja paljon edelliseltä kasvukaudelta siirtyy nykyiselle kasvukaudelle.

 

 

 

 

fosforintasaus