Lohkokirjanpidon vaatimukset


Lohkokirjanpidosta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

  • lohkon tunnus ja pinta-ala
  • lohkon muokkauspäivämäärä ja -tapa
  • kylvö- tai istutuspäivä
  • kasvilaji ja siemen- tai taimimäärä
  • lannoituspäivä tai -päivät, niin lannan kuin lannoitteiden osalta
  • teollisten lannoitteiden ja orgaanisten lannoitteiden lajit ja määrät
  • fosforin ja typen määrät, tarvittaessa merkintä fosforintasauskauden alkamisesta ja tasausvuodesta
  • kasvinsuojeluaineen täydellinen nimi, käyttömäärä ja ajankohta, käyttökohde, havaitut kasvotaudit tai tuholaiset, syy kasvinsuojeluaineiden käyttöön sekä muut kasvinsuojelutoimenpiteet
  • laidunnus, niiton tai sadonkorjuun päivämäärä sekä satotaso tarpeellisine perusteluineen
  • valitun lohkokohtaisen toimenpiteen ja ympäristösitoumuksen ehdoissa edellytetyt asiat

Edellämainittujen lisäksi tulee olla esittää erilaisten tutkintojen suoritustodistukset (kasvinsuojelututkinto) ja kasvinsuojeluruiskun testaustodistus. Tuotantosuuntakohtaisesti vaatimukset vaihtelevat. On huomattava, että täydentävien ehtojen noudattaminen koskee myös ympäristösitoumuksesta luopuneita.