Ravinnetarve


Ravinnetarpeen laskentaan vaikuttavat edeltäville välilehdille syötetyt viljelysuunnitelman perustiedot. Ravinnetarpeen laskennan tiedot taas vaikuttavat Suunnittelu- ja Toteutettu-välilehdille. Ravinnetarve lasketaan annetun laskentaperusteen mukaan kasvukaudelle ja sitä korjataan esikasvitiedoilla ja ravinnesiirtymillä.

Ravinnetarve -välilehti näyttäytyy erilaisena riippuen siitä, onko tila sitoutunut ympäristökorvaukseen vai ei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-laskentaperuste

 • Ympäristökorvaus
  • Kasvukausi > Kasvukauden asetukset -kohdassa määritellään tilan Ympäristösitoumus. Jos tila on sitoutunut ympäristökorvaukseen, tulee kaikille lohkoille automaattisesti typen laskentaperusteeksi Ympäristökorvaus.
  • Ohjelma tarjoaa kullekin kasville ympäristökorvauksen mukaisen suurimman sallitun typpimäärän huomioiden satotason, sadonkorjuu / lannoituskerrat ja maalajin.
  • Käyttäjä voi halutessaan muokata tarjottua ravinnemäärää pienemmäksi tuplaklikkaamalla lukua. Tällöin ohjelma käyttää lannoitteen laskennassa muokattua typpitasoa.  HUOM. Ravinnetarpeen suurentaminen on ehdottomasti kiellettyä!

 

P-laskentaperuste

 • Ympäristökorvaus
  • Ohjelma tarjoaa kullekin kasville ympäristökorvauksen mukaisen suurimman sallitun fosforimäärän huomioiden satotason, sadonkorjuu / lannoituskerrat ja maalajin.
 • Lantapoikkeus
  • Kun käytetään lantapoikkeusta tulee huomioida, että lohkolla saa käyttää vain karjanlannasta peräisin olevaa fosforia. Teollista fosforia sisältävien lannoitteiden käyttö on silloin kielletty ja aiheuttaa heti fosforiylityksen
  • Perehdy huolella lantapoikkeuksen käyttöön liittyviin sääntöihin ohjelmakausittain. (mm. vesistöjen läheisyys, fosforintasaus)
 • Tihkukastelu
  • Vain mansikalla ja vadelmalla valittavissa

 

Ravinnetarve -välilehti sitoutumattomalla

 • ravinnetarve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-laskentaperuste

 • Nitraattiasetus
  • Kasvukausi > Kasvukauden asetukset -kohdassa määritellään tilan Ympäristösitoumus. Jos tila ei ole sitoutunut ympäristökorvaukseen,  typen käyttöä rajoittaa nitraattiasetus. Ravinnetarvelaskennan perustaksi tulee tässä tilanteessa kaikille lohkoille automaattisesti Nitraattiasetus. Käyttäjä voi halutessaan tässäkin tilanteessa valita laskentaperusteeksi Tarpeenmukainen. Tällä valinnalla ohjelma tarjoaa ympäristökorvauksen mukaisia ravinnetasoja, jolloin suunnittelu helpottuu.
 • Tarpeenmukainen
  • Kasville ympäristökorvauksen mukaan sallittu typpimäärä. Sitoutumaton voi tämän ylittää, kunhan ei ylitä Nitraattiasetus-valinnan antamaa kattoa.

 

P-laskentaperuste

 • Täydentävät ehdot
  • Kaikkia viljelijöitä, myös ympäristökorvaukseen sitoutumattomia,  koskee täydentävät ehdot. Tällä valinnalla ohjelma käyttää fosforin osalta täydentävien ehtojen suurimpia sallittuja määriä.
 • Tarpeenmukainen
  • Koska täydentävien ehtojen fosforimäärät ovat usein hyvin kaukana kasvin todellisesta fosforintarpeesta, niin tällä valinnalla ohjelma tarjoaa ympäristökorvauksen mukaista fosforilannoitustasoa. Sitoutumaton voi tämän arvon ylittää kunhan ei ylitä täydentävien ehtojen tasoa.

Ravinnetarveperustelu

Hiiren kakkospainikkeen alta valinnalla Ravinnetarveperustelu saat selkeän raportin siitä, miten ohjelma on päätynyt suosittelemaan tiettyä ravinnetarvetta. Esimerkiksi erittäin matala fosforitarve johtuu todennäköisesti viljavuusnäytteen fosforileimasta tai fosforintasauksen vaiheesta. Typpitasoon taas vaikuttaa satotasokorjaus, jonka voit määritellä Kasvi-välilehdellä.