Ajon kirjaus


Ajon kirjauksen tiedot annetaan Matkan tiedot-nimisessä ikkunassa.

 

Matkan tietoihin tulee valita henkilö (1), jonka tekemä matka on. (Tätä tarvitaan etenkin, jos ajosta tehdään matkalasku.) Jos valintalistalta ei löydy matkan tehnyttä henkilöä, pääsee henkilötiedot lisäämään Henkilörekisteriin kolmenpisteen-painikkeen kautta.

Ajon kohde -tieto  (3) vaikuttaa siihen, siirtyykö tietoa ajosta esimerkiksi verotilinpäätökseen tai voidaanko siitä tulostaa matkalasku.

Ajoneuvo-kohdassa (4) valitaan ajoneuvo, jolla matka on tehty. Jos matkaa ei ole tehty omalla tai yrityksen ajoneuvolla, valitaan Pelkkä päivärahalaskenta/ei ajoneuvoa. Ajoneuvo-valikossa näytetään ne ajoneuvot, joiden tiedoissa on Voimassa-rasti.

Kun kyse on kotimaan matkasta, Päivärahat-kohdassa (5) klikataan valintarasti Kotimaan matka -valintaruutuun. Ohjelma laskee automaattisesti kotimaan päivärahan annetun lähtö- ja tuloajan (2) perusteella. Ulkomaan päivärahat -kohdassa valitaan kohdemaa ja syötetään päivärahojen kokonaismäärä.

Matkan tietoihin voi liittää dokumentteja (6), esimerkiksi pdf-muotoisia matka-asiakirjoja tai kuvatiedostoja.

Uuden ajokirjauksen voi lisätä suoraan Matkan tiedot -ikkunassa Lisää matka -painikkeella tai näppäimistöltä Shift +Ins.