Avaava tase


Avaava tase

Avaava tase sisältää kirjanpidon taseen tilien alkusaldot tilikauden ensimmäisenä päivänä. Ohjelmassa Avaava tase löytyy Perustiedot-valikosta.

Avaava tase -ikkunassa voit suodattaa näkymää Näytettävät tilit -kohdan valinnoilla. Haku-kentän avulla voit hakea yksittäistä tiliä eri hakutekijöillä.

Alkusaldot-tulosteen muodon voit valita raportin tulostusasetuksissa.


Avaava tase tilikauden vaihdon kautta

Tilikauden avauksen tulee perustua edellisen tilikauden päättäneeseen taseeseen. Ohjelmassa avaava tase muodostuu tilikauden vaihdossa, ja vastaa siten edellisen kauden päättävää tasetta. Toisin sanoen ohjelman Vaihda tilikausi -toiminto siirtää lopputaseen arvot avaavan taseen arvoiksi.

(1) Tilikauden vaihdossa Tilikauden voitto/tappio -tilin saldo yhdistetään Ed. tilikausien voitto/tappio -tilin saldoon.

(2) Alkusaldo-sarakkeessa on kuluvan tilikauden tilinavaus-saldo ja (3) Edellinen tilikausi -sarakkeessa näytetään vertailutiedot.


Avaava tase käsin syötettynä

Taseen tilien avaussaldot tallennetaan ohjelmaan käsin Avaava tase -ikkunaan tilanteessa, jossa yrityksen kirjanpito aloitetaan Maatalousneuvos/Balanssi-ohjelmassa ja yrityksellä on tase edelliseltä tilikaudelta. Jos tilikausi on yrityksen ensimmäinen, avaavaa tasetta ei tarvitse laatia.

Valitse Näytettävät tilit -kohtaan Kaikki tilit. Syötä edellisen tilikauden päättävän taseen saldot Alkusaldo-sarakkeeseen (2). Voit hakea käsiteltävän tilin Haku-kentän kautta tilin nimellä. Voit syöttää saldot myös selaamalla tilejä taulukon tililuettelossa. Huom! Yhdistä päättävän taseen Tilikauden voitto/tappio -tilin saldo Ed. tilikausien voitto/tappio -saldoon (1). Tilikauden alussa Tilikauden voitto/tappio-tilillä ei ole avaussaldoa.

Jos taseen vastaavaa ja vastattavaa eivät mene tasan, erottava summa näkyy näytön alalaidassa.

Edellinen tilikausi -sarakkeen (3) vertailutiedot syötetään Vertailutiedot ja budjetointi -ikkunassa. Se löytyy Toiminnot-valikosta.

Ohje vertailutietojen syöttämiseen: Vertailutiedot ja budjetointi


Avaavan taseen korjaaminen

Vaihda tilikausi -toiminnon jälkeen avaavan taseen saldot eivät enää päivity päätetyltä kaudelta. Jos jo päätetylle tilikaudelle tehdään taseen tileihin vaikuttavia muutoksia, tulee avaavan taseen alkusaldot päivittää käsin vastaamaan päättävää tasetta. Huomaa, että myös vertailutiedot tulee korjata Vertailutiedot ja budjetointi -ikkunassa (Toiminnot-valikko).