Esimerkkejä tositteiden kirjauksista


Elinkeinotoiminta (osakeyhtiöt, avoimet ja kommandiittiyhtiö ja liikkeen- ja ammatinharjoittajat):

Yhteisöhankinnat https://support.suonentieto.fi/taloushallinto/kirjanpito/esimerkkeja-tositteiden-kirjauksista/eu-alueelta-teht…ojen-kirjaaminen/

Maatalous:

Maatalouteen kuuluvan koneen myynnin kirjaaminen, kun luovutushinta ylittää menojäännöksen JA kone oikeuttaa veronhuojennuspoistoihin:
https://support.suonentieto.fi/taloushallinto/kirjanpito/esimerkkeja-tositteiden-kirjauksista/maatalouteen-hankitun-koneen-hankinta/

Maatalouteen kuuluvan koneen myynnin kirjaaminen, kun luovutushinta ylittää menojäännöksen eikä kone oikeuta veronhuojennuspoistoihin:
https://support.suonentieto.fi/taloushallinto/kirjanpito/esimerkkeja-tositteiden-kirjauksista/maatalouteen-kuuluvan-koneen-myynti-kone-hankinta-tayttanyt-korotetun-poiston-edellytykset/

 

EU:n alueelta tehdyt konehankinnat: https://support.suonentieto.fi/taloushallinto/kirjanpito/esimerkkeja-tositteiden-kirjauksista/eu-alueelta-tehtyjen-ostojen-kirjaaminen-maatalouskirjanpidossa/

 

 

Metsätalous:

Puun myyntitulot   https://support.suonentieto.fi/taloushallinto/kirjanpito/esimerkkeja-tositteiden-kirjauksista/puun-myyntitulojen-kirjaus/

Metsätalouteen kuuluvan koneen myynti https://support.suonentieto.fi/taloushallinto/kirjanpito/esimerkkeja-tositteiden-kirjauksista/metsatalouteen-kuuluvan-koneen-myynti/

Metsätalouden työhuonevähennys  https://support.suonentieto.fi/taloushallinto/kirjanpito/esimerkkeja-tositteiden-kirjauksista/metsatalouden-tyohuonevahennys/