Puun myyntitulojen kirjaus


Pysty- ja hankintakauppaa koskevissa tositteissa ovat metsäyhtiöt usein eritelleet puunmyynnin alvittomana ja alvin erikseen.
Lisäksi ennakonpidätys on usein omana kohtanaan. Näiden lisäksi mahdolliset metsäsäätiön tukimaksut ja metsäyhtiön jäsenmaksut ovat vielä omana kohtanaan.

Puun myynti, pystykauppa nettosumma (ei alv) 10500,00
Alv 24 % 2520,00
Ennakonpidätys 19 % (nettosummasta) 1995,00


Tämä kirjataan ohjelmaan seuraavasti:
· Puun myynti pysty (3410)- tai hankintakaupan (3420) tilille nettosummana ja sen jälkeen painetaan Vaihto + Enter.
· Ennakonpidätys kirjataan omana rivinään, esim tilille 9851.

Esimerkissä esiintyvät tilit löytyvät tilikarttamalleilta 1 Maatalous ja 50 Metsätalous