Kirjanpidon raportit


Raporttien tallentaminen

Kirjanpidon raportit – kuten muutkin ohjelman raportit – voidaan tallentaa eri tiedostomuodoissa. Oletuksena raportti tallennetaan pdf-tiedostoksi, mutta muodoksi voi valita myös esimerkiksi excel- tai rtf-tiedoston. Excel-tiedostoa voi muokata taulukkolaskentaohjelmalla ja rtf-tiedostoa tekstinkäsittelyohjelmalla.

Tallennus tehdään raportin esikatselu-näkymässä.

Tallennusmuoto valitaan seuraavassa Tallenna raportti -ikkunassa, jossa valitaan haluttu tallennuspaikka. Se voi olla kansio omalla tietokoneella, ulkoisella tallennusvälineellä tai verkkosijainnissa. Myös tiedoston nimeä voi muokata.