Päiväkirja ja Pääkirja


Kirjanpitolaki määrää, että kirjanpidon tapahtumat tulee kirjata aika- ja asiajärjestyksessä. Kirjanpitolautakunta toteaa menetelmäohjeessaan, että ”Liiketapahtumia ei siis tarvitse järjestää valmiiksi aika- ja asia­järjestykseen, jos kirjanpitoon tallennetaan tiedot, jotka tarvitaan aika- ja asiajärjestyksen luomiseksi ja käytettävä kirjanpitojärjestelmä pystyy tuottamaan järjestyksen.”

Aikajärjestys esitetään päiväkirja-raportilla, johon tapahtumat voidaan järjestää joko tositteen päiväyksen tai tositenumeron mukaiseen järjestykseen.

Pääkirja-raportilla tapahtumat esitetään asiajärjestyksessä eli kirjaustilien mukaisesti.

Ohjelmassa Päiväkirja ja Pääkirja on sijoitettu Tulosteet-valikkoon.

 

Päiväkirja

Päiväkirjan tulostusasetuksissa lajittelun voi tehdä joko tosite- tai aikajärjestyksessä.

Raportin voi muodostaa joko koko tilikaudelta, yksittäiseltä kirjauskaudelta tai valitulta kirjauskausiväliltä. Tietoja voi rajata myös tilinumeroiden tai tositenumeroiden perusteella.

Päiväkirjan voi muodostaa joko kaikista tositelajeista tai valinnan mukaan yksittäisistä tositelajeista (esimerkiksi pelkät ostoreskontran tositteet tai palkanlaskennan tositteet). Kukin tositelaji alkaa raportilla omalta sivultaan.

Esimerkki päiväkirjan tulostusasetuksista

 

Pääkirja

Pääkirjalle kirjanpidon tapahtumat tulostetaan kirjaustilien mukaiseen järjestykseen. Tulostusasetuksissa voidaan valita, tulostetaanko tilin tapahtumat tositenumeron mukaiseen järjestykseen tai aikajärjestykseen.

Raportin voi tulostaa joko yksittäisestä kirjaustilistä, valitusta kirjaustilivälistä tai kaikista tileistä. Raportille tulostetaan vain saldolliset tilit.

Aikarajaukseksi voi valita joko yhden kirjauskauden tai kirjauskausivälin. Pääkirjan voi tulostaa myös päivämäärä-rajauksella antamalla alku- ja loppupäivämäärän, jotka voivat olla mitkä tahansa tilikaudelle kuuluvat päivämäärät.

Pääkirjan tapahtumat voi rajata myös tositelajeittain, joko kaikki (oletus) tai yksittäiset tositelajit valinnan mukaan.

Esimerkki pääkirjan tulostusasetuksista

 

Raporttien tallentaminen

Pääkirjan ja päiväkirjan voi myös tarvittaessa tallentaa eri tiedostomuodoissa. Lue tallentamisesta täältä: Näin tallennat raportin