Tuloslaskelmat ja taseet


Tuloslaskelma ja tase ovat ohjelmassa Tulosteet-valikossa. Tuloslaskelmat ja tase -valinnan alta löytyy useita tuloslaskelma- ja taseraportteja. (MaatalousPerus-versiossa raportteja ei ole.)

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma näyttää valitun ajanjakson tuotot ja kulut sekä tuloksen. Ajanjaksoksi voi valita kalenterikuukauden/-t (kirjauskausi), päivämäärillä rajatun muun ajanjakson tai koko tilikauden.

Ohjelmassa on valittavana kahden eri kaavan mukaiset raportit:

Tililuettelon mukaisen tuloslaskelman kaava on kululajikohtainen. Raportilla esitetään tililuettelon mukaiset tilikohtaiset saldot (ns. pitkä tuloslaskelma).

Virallinen tuloslaskelma on Kirjanpitoasetuksen mukainen lyhennetty tuloslaskelma.

Tuottojen ja kulujen erät esitetään ilman arvonlisäveroa.

 

Tuloslaskelmaan voi valita vertailutiedoiksi joko edellisen kauden tuloslaskelman tai budjetin, jos se on tallennettu ohjelmaan. Tuloslaskelmavertailu useammalle vuodelle -raportille voi valita 2-5 tilikautta rinnakkain samalle raportille.

Esimerkki tulostusrajauksista

 

Tase

Tase kuvaa valitun ajanjakson lopussa olevan varallisuuden (Vastaavaa) sekä oman pääoman ja velat (Vastattavaa). Ajanjaksoksi voi valita kalenterikuukauden (kirjauskausi) tai koko tilikauden.

Taseen voi tulostaa tilikohtaisten saldojen kera (ns. pitkä tase). Virallinen tase on Kirjanpitoasetuksen mukainen lyhennetty tase.

Taseen erät esitetään ilman arvonlisäveroa.

 

Taseen vertailutiedoiksi voi valita joko edellisen kauden taseen tai budjetin, jos se on tallennettu ohjelmaan. Tasevertailu useammalle vuodelle -raportille voi valita 2-5 tilikautta rinnakkain samalle raportille.

Esimerkki tulostusrajauksista

Raporttien tallentaminen

Raportit voidaan tallentaa eri tiedostomuodoissa. Lue tallentamisen ohjeistus täältä:

Näin tallennat raportin