Kirjanpidon omavero ja arvonlisäverotiedot


Arvonlisäveroilmoitukset – yleistä

Arvonlisäveroilmoituksien muodostaminen ja korjausilmoitukset ovat päänäkymän Toiminnot-valikossa.

Raportit ALV-laskelma tileittäin ja Selvitettävät alv-kirjaukset ovat Tulosteet-valikossa kohdassa ALV.

OmaVeroa/Arvolisäveroa koskevat yrityksen tiedot ylläpidetään Yleiset asetukset -välilehdellä Kirjanpidon ohjaustiedoissa.

Näitä tietoja ovat:

  • Arvonlisäveron verokausi
  • Sähköisen ilmoituksen verovelvollisen tunnus (Y-tunnus tai henkilötunnus)
  • Sähköisen ilmoituksen tallennuspolku (tarvitaan, jos ilmoitustiedosto lähetetään ilmoitin.fi-palvelussa)
  • Arvonlisäveroilmoituksen maksutiedot (esim. Omaveroviite)

Valmiin sähköisen ilmoitustiedoston lähettämisestä voit lukea Sähköinen ilmoittaminen


Ilmoituksien muodostaminen

Päänäkymä

(Toiminnot > Arvonlisäveroilmoitukset)

Ilmoituksien lisääminen, muokkaus ja poistaminen tehdään vasemman laidan painikkeilla (1).

Kesken-tilassa olevia ilmoituksia voi muokata ja arvonlisäverotiedot päivittyvät kirjanpidon tositteilta.

Valmis-tilassa olevalle ilmoitukselle ei päivity tiedot kirjanpidossa tehdyistä muutoksista, jos muutoksia tehdään ilmoituksen vaiheen muuttumisen jälkeen. Jos ilmoitusta ei ole vielä lähetetty verohallintoon, voi ilmoituksen poistaa (2) ja muodostaa uusi ilmoitus kyseiselle verokaudelle. Tällöin oikeat tiedot tulevat ilmoitukselle. Valmis-tilassa olevia ilmoituksia voi tulostaa ja niistä voi muodostaa sähköisen aineiston. (3).

HUOM! Jos arvonlisäveroilmoituksen tiedot muuttuvat, ja ilmoitus on jo lähetetty verohallintoon, muodostetaan korjausilmoitus samalle kaudelle (katso Ilmoituksen korjaaminen).

 

Uusi ilmoitus

Tarkista ja täydennä Yhteystiedot-välilehden tiedot.

Arvonlisäveron tiedot -välilehdellä näytetään kirjanpidon vienneistä kertyvät summat.
Jos valitulla verokaudella ei ole ollut alv-toimintaa, laita rasti asiaa koskevaan valintaruutuun.

Ilmoituksen vaihe on Kesken, kunnes pdf-lomake tulostetaan tai muodostetaan sähköinen aineisto. Kesken-vaiheessa olevan ilmoituksen tiedot päivittyvät, jos kirjapitoon tallennetaan ilmoituksen kaudelle kuuluvia tositteita.

Tulosta lomake
Tulosta ilmoitus Verohallinnon pdf-lomakkeelle.

Tulostuksessa on käytettävä Adobe Acrobat Reader -lukuohjelmaa. Uusien käyttöjärjestelmien yhteydessä asentuvat ohjelmat (esim. Edge, Adobe Export tai Adobe Touch) eivät tulosta lomakkeelle kaikkia tietoja.

HUOM! Tulosteen muodostaminen muuttaa ilmoituksen vaiheeksi Valmis. Valmis-vaiheessa olevan ilmoituksen tiedot eivät enää päivity kirjanpidosta.

Muodosta/lähetä sähköinen aineisto
Lähetä ilmoitusaineisto suoraan Verohallintoon tulorekisterivarmenteella tai muodosta Verohallinnon ilmoitin.fi-palvelun kautta lähetettävä .txt-muotoinen aineisto.

Lue täältä ilmoituksen lähettämisestä suoraan Veroon: Arvonlisäveroilmoituksen lähettäminen ohjelmasta tulorekisterivarmenteella

Ilmoitin.fi-palvelun kautta lähetettävä tekstitiedosto (.txt) tallennetaan Siirtotiedoston polku -kentässä näkyvään hakemistoon. Voit vaihtaa sen kolmenpisteen-painikkeesta avautuvassa ikkunassa.

Tyvi-aineiston lähettäminen tai tiedoston muodostaminen muuttaa ilmoituksen vaiheeksi Valmis. Valmis-vaiheessa olevan ilmoituksen tiedot eivät enää päivity kirjanpidosta.

Tulosta tilisiirto
Tilisiirron maksutiedot päivitetään ohjaustietojen yleisissä asetuksissa.

Tilisiirrosta voi tehdä maksun ostoreskontraan Muodosta ostolasku -painikkeella. Ohje: Ostolaskun muodostaminen arvonlisäveroilmoituksen tilisiirrolta

 

Ilmoitusjakso neljännesvuosi ja tilikausi kalenterivuodesta poikkeava

Arvonlisäveroilmoitus muodostetaan normaaliin tapaan siltä tilikaudelta käsin, jonka aikana ilmoitusjakso päättyy.

Jos tilikausi päättyy kesken ilmoituskauden, ohjelma laskee ilmoitettaviin tietoihin myös edellisen tilikauden puolella olevat tapahtumat, jotka tositteen päiväyksen perusteella kuuluvat ilmoituskaudelle.


Ilmoituksen korjaaminen

Ilmoitettujen arvonlisäverojen korjaukset tehdään uudella, korvaavalla ilmoituksella. Ilmoitus annetaan siltä kaudelta, jolla virhe on. Korvaavalla veroilmoituksella annetaan korjattavan kauden kaikki arvonlisäveron tiedot uudelleen oikean suuruisina.

Lisätietoa Verohallinnon ohjeesta Oma-aloitteisen veron virheen korjaaminen.

Korjausilmoituksen muodostaminen
Korjausilmoitus voidaan tehdä kaudelle, jonka ilmoituksen vaihe on Valmis. Ilmoitusta ei poisteta eikä muokata, vaan muodostetaan kokonaan uusi ilmoitus.

Lisää uusi ilmoitus ja valitse verokaudeksi se kausi, jolta haluat antaa korjausilmoituksen.

Arvonlisäveron tiedot -välilehdellä on valitun kauden kaikki kirjanpidon vienneistä kertyvät tiedot. Verokausi-kohdasta näet, että kysymyksessä on korjausilmoitus.