Kustannuspaikat


Kustannuspaikat-rekisteri ylläpidetään Perustiedot > Kustannuspaikat.

Kustannuspaikat-toiminto otetaan käyttöön Perustiedot > Ohjaustiedot > Tositteiden kirjaus -välilehdellä valitsemalla kohta Kustannuspaikat käytössä. Kun valinta on tehty, Tositteiden kirjaus -ikkunaan avautuu Kustannuspaikkajako-ikkuna. Tulosteet-valikkoon tulee näkyviin kustannuspaikkoja koskevat raportit.

 

Kustannuspaikkojen ylläpito

Toiminnolla voit lisätä, muokata ja poistaa kustannuspaikkoja. Kustannuspaikkojen avulla voit selvittää esimerkiksi eri tuotannonalojen ja toimintojen kannattavuutta tai projektien tuottoja ja kuluja. Tilille tehty vienti voidaan tarkentaa kustannuspaikoittain niiden kustannusvastaavuuden mukaan.

 

Kustannuspaikan lisäys

 

Voit lisätä pääkustannuspaikkoja ja niille alakustannuspaikkoja. Raportteihin on mahdollista huomioida pääkustannuspaikan lisäksi alakustannuspaikoille kohdistetut viennit.

Esimerkki kustannuspaikkarakenteesta:

Vientirivin kohdistamisesta kustannuspaikoille voit lukea lisää tästä.