Kustannuspaikat


Perustiedot > Kustannuspaikat

Toiminnolla voit lisätä, muokata ja poistaa kustannuspaikkoja. Kustannuspaikkojen avulla voit selvittää eri tuotannonalojen kannattavuutta. Tilille tehty vienti voidaan tarkentaa kustannuspaikoittain niiden kustannusvastaavuuden mukaan. Kustannuspaikoille tehdyistä jaoista saat raportteja Tulosteet < Kustannuspaikkatulosteet -kohdasta.

Voit lisätä pääkustannuspaikkoja ja niille alakustannuspaikkoja. Raportteihin on mahdollista huomioida pääkustannuspaikan lisäksi alakustannuspaikoille kohdistetut viennit.

 

Kustannuspaikalle jakaminen

Kustannuspaikkajako tulee näkyviin tositteiden kirjauksiin hiiren oikealla avautuvasta valikosta valitsemalla Näytä kustannuspaikkajako tai Perustiedot < Ohjaustiedot < Kirjaustapa-välilehdellä valitsemalla kohta Kustannuspaikat käytössä.

Kustannuspaikkajako -riville pääsetVientiriviltä F11 -painikkeella (tai hiirellä klikkaamalla Nro-kenttää). Kun vienti on kohdistettu kustannuspaikalle, palaa F11-painikkeella takaisin Vientiriville.