Kustannuspaikat


Kustannuspaikat-rekisteri ylläpidetään Perustiedot > Kustannuspaikat.

Kustannuspaikat-toiminto otetaan käyttöön Perustiedot > Ohjaustiedot > Tositteiden kirjaus -välilehdellä valitsemalla kohta Kustannuspaikat käytössä. Kun valinta on tehty, Tositteiden kirjaus -ikkunaan avautuu Kustannuspaikkajako-ikkuna. Tulosteet-valikkoon tulee näkyviin kustannuspaikkoja koskevat raportit.

Kustannuspaikat-rekisteri

Toiminnolla voit lisätä, muokata ja poistaa kustannuspaikkoja. Kustannuspaikkojen avulla voit selvittää esimerkiksi eri tuotannonalojen ja toimintojen kannattavuutta tai projektien tuottoja ja kuluja. Tilille tehty vienti voidaan tarkentaa kustannuspaikoittain niiden kustannusvastaavuuden mukaan.

Voit lisätä pääkustannuspaikkoja ja niille alakustannuspaikkoja. Raportteihin on mahdollista huomioida pääkustannuspaikan lisäksi alakustannuspaikoille kohdistetut viennit.

Esimerkki kustannuspaikkarakenteesta:

 

Kustannuspaikalle kohdistaminen

Kustannuspaikkajako tulee näkyviin tositteiden kirjauksiin hiiren oikealla avautuvasta valikosta valitsemalla Näytä kustannuspaikkajako tai valitsemalla se ohjaustiedoissa.

Kustannuspaikkajako-riville pääset vientiriviltä F11-painikkeella tai klikkaamalla KP-painiketta. Kun vienti on kohdistettu kustannuspaikalle, palaa F11-painikkeella takaisin vientiriville.

Vientirivin summan voit jakaa yhdelle tai useammalle kustannuspaikalle joko %-osuutena antamalla arvon Jako-%-kenttään tai euromääräisenä Summa-kenttään.

Kustannuspaikkaraportit

Kun ohjaustiedoissa on valittu Kustannuspaikat käytössä, Tulosteet-valikossa on näkyvissä Kustannuspaikkatulosteet.

Raporteille voit valita tietyn kustannuspaikan tai kaikkien kustannuspaikkojen tiedot. Lisäksi voit valita, otetaanko huomioon pääkustannuspaikkojen tietojen lisäksi alakustannuspaikoille kohdistetut viennit.

Kustannuspaikan päiväkirjan ja pääkirjan tulostuvalinnoissa voit valita kohdistetut ja kohdistamattomat viennit tai pelkästään kohdistamattomat.