Kirjanpidon ohjaustiedot


Ohjaustiedoissa annetaan ohjelman yleiseen toimintaan ja tositteiden kirjaukseen asetuksia

Tositteiden kirjaus -välilehti

1 Asetukset

Kirjaustapa -valinta

Ohjelman kirjaustavat ovat:

  • Kassaperusteinen yhdenkertainen,
  • Kassaperusteinen kahdenkertainen ja
  • Suoriteperusteinen

Yksittäisessä yrityksessä valittavissa olevat kirjaustavat ovat riippuvaisia lisenssiominaisuuksista sekä yrityksen juridisesta muodosta ja tilikarttamallista.

Tositteiden kirjauksen asetukset

Näillä asetuksilla voidaan valita, miten ohjelma toimii tositteiden kirjauksessa oletuksena.

2 Kustannuspaikat

Kustannuspaikat ovat käytettävissä Maatalouskirjanpidon plus -lisenssillä ja Yrityskirjanpidossa. Lisätietoja kustannuspaikkojen käytöstä löytyy täältä

 

3 Tiliotetapahtumien sisäänluku

Käytössä -valinta on oletuksena päällä.

Valinta mahdollistaa konekielisten tiliotteiden sisäänluvun tositteiksi. Mikäli WS-kanavan kautta noudetut konekieliset tiliotteet halutaan tallentaa ohjelmaan, muttei lukea niitä tositteiksi, otetaan valinta pois.

Valinnan poistamisen jälkeen Pankki-painikkeen alta avautuvassa valikossa Lisää tiliotteen tapahtumat -valinta ei ole valittavissa.

Pankista noudetut tilioteaineistot (xml) tallentuvat yrityksen Dokumentteihin aina ja on tulostettavissa Tulosteet > Tiliotetapahtumat > Tiliote kautta vaikket lukisi WS-kanavasta tulleita tilioteaineistoja tositteiksi.

 

4 Käyttäjäkohtaiset asetukset

Lisää uusi tosite tyhjällä rivillä painamalla rivinvaihto (ENTER) -näppäintä.

 

Yleiset asetukset -välilehti

Valitse  Arvonlisäveron verokausi yrityksen arvonlisäverotietojen ilmoittamisen mukaan.

Sähköisen ilmoituksen asetukset

Arvonlisävero- ja tuloveroilmoituksen sähköinen Tyvi-aineisto – kohdassa valitaan polku johon ohjelma tekee sähköisesti lähetettävät aineistot.

Verotuksen yhteyshenkilö

Verotuksen yhteyshenkilön tiedot tulostuvat verolomakkeille niille varatuille paikoille

Arvonlisäveroilmoituksen maksutiedot

Arvonlisäveroilmoituksen maksutiedot tulostuvat Arvonlisäveron tilisiirto -lomakkeelle. Omaveroviitteen saat verottajan Omavero -palvelusta. Linkki omaveropalveluun https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/ilmoitus-ja-maksuohjeet/miten-arvonlisaveroilmoituksen-tietoja-korjataan/

Yrityksen veloitus IBAN -tilinumeron pääset tarvittaessa lisäämään 3 pisteen -painikkeesta