Tiliotteen lukeminen tositteiksi


Toiminnallisuus sisältyy MaatalouskirjanpitoPlus- ja LiikekirjanpitoPlus-lisensseihin.

Toiminnallisuus mahdollistaa XML Camt-muotoisen tiliotteen tapahtumien lukemisen ohjelmaan (Kirjanpidossa ei ole tukea vanhalle KTO-aineistomuodolle). Pankki muodostaa tiliraportointiaineiston pankkisopimuksen mukaisesti. WS-yhteydellä voit noutaa pankin tiliraportointiaineiston suoraan ohjelman sisältä. Vaihtohtoisena menenettelynä voidaan käyttää verkkopankissa tapahtuvaa aineiston noutoa omalle kiintolevylle.

Ohjelma muodostaa tilikausijaksolta kirjauspäiväkohtaisesti tositteet. Tositteen tapahtumiksi, vientiriveiksi, muodostuu kirjauspäivän tapahtumat. Tositteelle pankkitilin panot yhteensä ja otot yhteensä kirjataan kirjauspäiväkohtaisesti.

 

Tiliotetapahtumien käsittely ja tiliöinti

Käynnistä toiminto valinnasta Toiminnot >Pankki > Lisää tiliotteen tapahtumat tai

Kun käytössäsi on WS-yhteys, noudetut tiliraportointiaineistot tulevat suoraan käsittelyikkunaan. Jos taas talletat tilioteaineistot verkkopankista tai erillisestä pankkiyhteysohjelmasta, erillisen tiliotetiedoston voi valita Aineiston valinta-kentässä.

Tiliotteen sisäänluku -ikkunassa voi tapahtumalle, otto- tai panotapahtuma, määritellä tiliöintitilin. Tapahtuman voi jättää myös tiliöimättä tässä vaiheessa. Ohjelma tiliöi käyttäjän käsittelemättä jättämät tapahtumat automaattisesti Selvittelytilille Z999.

Yksittäisen tapahtumasumman jakaminen usealle vientiriville tapahtuu Tositteen kirjaus -ikkunassa tiliotteen sisäänluvun jälkeen. Lue tapahtumarivin jakamisesta edempää tästä ohjeesta.

Pankkitilin kirjauspäiväkohtaiset panot yhteensä ja otot yhteensä -kirjaukset tiliöidään Pankkitilin tietoihin määritellylle Tiliotteen tili -kenttään (Perustiedot > Yritystiedot > Pankkitili > Tiliote tositteeksi -ominaisuudet).

Tiliöintiohje Tiliotteen sisäänluvussa, kun käytetään osakirjanpitoja

 

Myyntilaskujen suoritukset (705 Viitepanot, 710 Panot) tiliöidään Täsmäytykset-tilille,

Ostolaskujen suoritukset (702 Yrityksen maksut, 720 Verkkopankkimaksut) Maksuliikennetilille ja

Palkanmaksujen suoritukset (701 Yrityksen palkat, 720 Verkkopankkimaksut) Maksuliikennetilille.

 

Tiliotetapahtuman jakaminen usealle vientiriville

Aloita valitsemalla tapahtumarivi, joka tiliöidään useammalle tilille (1). Lisää Kopioi tietue -painikkeella tarvittava määrä tiliöintirivejä (2).
Lisätyille riveille kopioituu alkuperäinen tapahtumanumero (3).

Tiliöintien jälkeen samannumeroisten rivien tiliöidyt summat yhteensä tulee olla yhtä suuri kuin alkuperäinen Tapahtumasumma (4).

 

Tiliote tositteeksi -toiminnallisuuden käyttöönotto

Ohjelman asetustiedot

Ennen ensimmäistä tilioteaineiston sisään lukua on Pankkitilin tietoihin (Perustiedot > Tilan perustiedot/ Yrityksen perustiedot > Pankkitilit) määriteltävä Tiliote tositteeksi -toiminnallisuutta koskevat Tositelaji ja Tiliotetiliä koskevat asetustiedot. Suosittelemme, että toiminnosta syntyvät tositteet käsitellään omalla tositelajillaan. Uuden tositelajin voit lisätä Perustiedot > Tositelajit.

 

Huomaa kun käytät Tiliote tositteeksi- toiminnallisuutta ostolaskujen ja palkanmaksujen suorituksia ja Myyntilaskujen suorituksia ei kirjata enää Pankkitilille, vaan ne tulee käsitellä erillisellä tilillä. Yrityksen pankkitileille on määriteltävä osakirjanpitojen (ostoreskontra, laskutus ja palkanlaskenta) käyttämät suoritustilit, Ostojen maksutiliksi ja Palkanmaksujen suoritustiliksi suosittelemme Maksuliikennetiliä ja Laskujen suoritustiliksi Täsmäytykset. Tilinumerointi vaihtelee eri tilikarttamalleilla.

Usean eri tilin tilioteaineistojen lukemisessa huomioitavaa

Jos luet usean eri pankkitilin tiliotteita, niin suosittelemme, että kutakin pankkitiliä vastaava tositelaji lisätään omaksi tositelajiksi. Jokaisen yrityksen pankkitilin tapahtumat tulee käsitellä omilla tositelajeillaan. Pankkitili-ikkunassa valitaan pankkitiliä vastaava Tositelaji ja Tiliotteen tili.

Täsmäytykset ensimmäisten tiliotteiden sisäänluvun jälkeen

Jos osakirjanpitoihin on kirjattu suorituksia tai sieltä muodostettu maksuaineistoja ennen tässä mainittuja Pankkitiliin kohdistuvia asetuksia, niin ensimmäisenä kuukautena tulee pankkitilin täsmäytykseen kiinnittää erityistä huomiota, koska suoritukset voi ohjautua vielä myös aiemmin käytetylle kirjanpidon pankkitilille.

Tiliotteen tiliöintisääntönä käytetään aiemmin mainittua tapaa. Kirjanpitosiirrossa samalle kaudelle ohjautuneet pankkitilille kirjautuneet viennit ostolaskujen osalta korjataan erillisellä muistiotositteella maksuliikennetilille, myyntilaskujen pankkitilille tulleet suoritukset Täsmäytykset-tilille sekä palkanmaksujen pankkitililtä tehdyt suoritukset Maksuliikennetilille.

Jatkossa kirjanpidon pankkitilikirjauksia syntyy vain tiliotteen sisäänluvussa kirjauspäivittäin panojen ja ottojen kirjauksista. Osakirjanpidoista siirtyvät suoritukset käsitellään Maksuliikennetilillä tai Täsmäytykset -tilillä, joiden saldo kuukauden lopussa tulee olla nolla.

 

Avainsanat: Sähköinen tiliote, konekielinen tiliote