Kirjanpidon tositteen kirjaus


Työkalurivin painikkeet

  Tositemallien ylläpito, lisääminen (F7) ja valinta tositteeksi (F8) . Lisää toiminnosta Kirjanpidon tositemallit

  Tulosta tiliote (Ctrl + P) ja Oma tosite (Ctrl + O)

   Omaisuus- ja lainakohteet -ikkunaan ylläpitämään kohteita

  Tilikartta-ikkunaan ylläpitämään tilikartan tilejä (Ctrl+T)

Siirry tositteelle -ikkuna, johon annetaan tositenumero, jolle halutaan siirtyä (Ctrl+F)

HUOM! Näppäinyhdistelmällä Ctrl+F1 saat näkyviin kaikki näppäinkomennot.

 

Uuden tositteen lisääminen

-painikkeella, Shift+Insert tai PageDown viimeisessä tositteessa. Ohjaustiedoissa voi valita myös, että tyhjällä vientirivillä Enteriä klikkaamalla lisää uuden tositteen.

 

Tositteen poistaminen

-painikkeella. Jos tosite poistetaan olemassa olevien tositteiden välistä, niin tositteelle jää yksi vientirivi, jonka tilinumero-kenttään tulee Z999. Ohjelman tuottamia ns. järjestelmätositteita ei aina voi poistaa.

 

Tositteen tiedot

Tositteen tiedot:
Tositelajin voit vaihtaa tositteelle ennen kuin teet kirjauksia. Jokaisen tositelajin numerointi alkaa tositenumerosta 1.

Päiväyksen voit syöttää suoraan päiväys-kenttään tai valitsemalla hiirellä kalenterikuvakkeesta.

Päiväyksen ja Merkitty-tiedon voi muuttaa kirjauksien teon jälkeenkin.

Merkitty-kohta valittuna voit kirjoittaa tekstikenttään tiedon, miksi tosite merkitty. Tieto tulostuu Merkityt tositteet -raportille (Tulosteet > Merkityt tositteet). Tositteet näkyvät pääikkunassa keltaisella värillä ja ne voi suodattaa Merkityt-valinnalla.

Lisätiedot-kenttään voit kirjoittaa lisätietoja tositteesta. Tämä tieto ei tulostu millekään raportille.

-painikkeella tositteelle voi lisätä liitetiedoston. Lisätty liite tallentuu tietokantaan.

 

Vientirivit

– painikkeella (Ins) lisätään vientirivi. Rivi lisätään aktiiviseksi valitun rivin yläpuolelle.

– painikkeella (Ctrl+Del) poistetaan aktiivisena, valittuna oleva vientirivi

-painikkeella (Shift+Enter) Lisää alv:n (ohjaustiedoissa verolliset summat) / Erottaa alv:n (ohjaustiedoissa verottomat summat)

-painikkeella (Ctrl +Enter) Arvonlisäveroton kirjaus verolliselle tilille

-painikkeella tai F11 siirtyy vientiriviltä kustannuspaikkajako-ikkunaan ( ei Maatalousneuvos perus -lisenssillä)

-painikkeella Maitotilitapahtumien lukeminen kirjanpitoon. Lisää toiminnosta Maitotilitapahtumien luku tositteiksi

 

Tositteen liitteet

Omatosite raportin tallentaminen tositteen liitteeksi.

Myyntilaskun laskulomake tallentuu laskun liitteeksi ja edelleen siirtyy kirjanpitosiirrossa tositteen liitteeksi.

 

Tositteiden selaaminen

-painikkeilla tai PageUp- ja PageDown-näppäimillä