Osakkaan ja yhtiömiehen tiedot


Verolomakkeiden täytössä ja veronlaskennassa tarvitaan osakkaiden tai yhtiömiesten tietoja.

Tässä ohjeessa kuvattu tietojen lisääminen soveltuu osakeyhtiön ja osuuskunnan, avoimen ja kommandiittiyhtiön ja maatalousyhtymän tietojen ylläpitoon.

Lyhyesti: Osakkaiden/yhtiömiesten tiedot lisätään ensin henkilörekisteriin. Sen jälkeen lisätään tiedot osakasrekisteriin. Kun tiedot ovat osakasrekisterissä, niitä voidaan käyttää verolomakkeiden tietojen syötössä.

Henkilörekisteri

Henkilörekisteri on ohjelmassa Perustiedot-valikossa kohdassa Yrityksen/Tilan perustiedotHenkilötiedot.

Lisää henkilörekisteriin kaikkien osakkaiden/yhtiömiesten tiedot. Lisää myös ne henkilöt tai yritykset, joihin liittyviä tietoja ilmoitat tai käytät veroilmoituksen täytössä (esimerkiksi omainen tai maatalosyhtymä).

Osakasrekisteri

Kun osakkaat/yhtiömiehet on lisätty henkilörekisteriin, ne lisätään seuraavaksi osakasrekisteriin.

Osakasrekisteri on ohjelmassa Perustiedot-valikossa kohdassa Yrityksen/Tilan perustiedotYritystiedot ja siellä välilehti Yrittäjä- ja osakastiedot.

Lisää välilehdelle kaikkien osakkaiden/yhtiömiesten osakkuuksien tiedot. Aloita lisääminen vihreällä plus-painikkeella.

Seuraavassa Valitse henkilö -ikkunassa valitse lisättävä henkiö/yritys tuplaklikkaamalla riviä.

Kun olet valinnut lisättävän henkilön/yrityksen, anna seuraavassa ikkunassa osakkuuden alkamis- tai päättymispäivä. Kun päättymispäivä merkitään osakkaan tietoihin, osakas ei ole enää valittavissa päättymispäivää seuraavan verovuoden ilmoitukselle.

Maatalousyhtymällä annetaan lisäksi osakkaan omistus- ja ansiotulo-osuudet. Tietoja käytetään muun muassa osakkaan ansio- ja pääomatulojen osuuden jakamisessa.

Maatalousyhtymä:

Muut yritysmuodot: