Metsävähennyskiinteistön muokkaus


Metsäkiinteistön muokkaus -ikkunassa annetaan metsäkiinteistön perusteet metsävähennyksen laskentaa varten ja syötetään verovuoden metsävähennys kyseiseltä metsäkiinteistöltä

1. Kiinteistön hankintameno kokonaisuudessa. -painikkeesta tulostuu tiliote tililtä 1211 Metsämaan hankintamenot

2. Metsän osuus hankintamenosta. Tästä lasketaan metsävähennyspohja joka on 60 % kiinteistön hankintamenon siitä osasta, joka kohdistuu metsään

3. Osaluovutushinta -kenttään syötetään metsäkiinteistön osaluovutuksen hinta. Ohjelma laskee kenttään syötetyn arvon jälkeen uuden metsävähennyspohjan ja mahdollisen luovutusvoittoihin lisättävän metsävähennyksen määrän

4. Aiemmin käytetty metsävähennys -kenttään voi syöttää aiemmin käytettyä metsävähennystä.

5. Tuloutettu metsävähennys -kentässä voi tulouttaa esim. osaluovutuksen metsävähennyksen. Näin saadan oikea käyttämättä oleva metsävähennyksen määrä metsäkiinteistölle. Metsäkiinteistöjen osaluovutuksissa on monia erilaisia tilanteita ja kannattaa tapauskohtaisesti katsoa tilannetta.

6. Käyttämättä oleva metsävähennys kiinteistöllä vuoden alussa näyttää paljonko metsävähennystä on vielä käyttämättä

7. Syötetään metsäkiinteistölle verovuoden metsävähennys. Vinkkilukuna on verovuoden koko metsävähennys, sen verran kuin sitä kyseiselle metsäkiinteistölle voi käyttää tai sen verran kuin sitä on jäljellä muille metsäkiinteistöille syötettyjen arvojen jälkeen

8.Käyttämättä oleva metsävähennys kiinteistöllä verovuoden lopussa

9. Metsätalouden pääomatulo kiinteistöllä verovuonna -kenttään voit syöttää kyseisen metsäkiinteistön tulot verovuonna

10. Luovutusvoittoihin listäävä metsävähennyksen määrä -kenttään syötät metsävähennyksen määrän jonka olet luovutusvoitto -tilanteessa lisännyt luovutusvoiton laskentaan. Lisätietoja tästä laskennasta löydät https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/metsa/metsavahennys/

11. Kiinteistön luovutus kokonaan -kohdassa syötä luovutuspäivämäärä jos koko tila on luovutetty. Tällöin ohjelma ei laske enää kyseisen kiinteistön metsävähennyspohjaa mukaan lomakkeen kohtaan 14. Metsävähennyspohja yhteensä