Verolomake 5 – Liikkeen- ja ammatinharjoittaja


Tilinpäätökset > Yrityksen veroilmoitus (5) -näkymässä suunnitellaan ja tallennetaan yrityksen veroilmoitus sekä muodostetaan tuloveroilmoitus eräine liitteineen.

Katso tästä tallenne: 5 Elinkeinotoiminnan veroilmoitus / Tilinpäätös-välilehdet

Liikeverolomakkeet ja liitelomakkeet

Pääverolomake 5 Liikkeen- ja ammatinharjoittaja
Liitelomake 62 Erittely poistoista ja varauksista

Lomakkeet ja tilinpäätös ovat käytettävissä yrityksissä, joiden juridinen muoto on 12 Toiminimi ja tilikarttamalli 313 Liikkeen- ja ammatinharjoittaja tai 210 Ammatinharjoittaja.

 

Tilinpäätös-valikon painikkeita

Päänäkymässä on verolomakkeiden tulostamiseen ja sähköisen aineiston muodostamiseen liittyvät toiminnot.

(1) Verolomakkeen voi tulostaa ja tallentaa pdf-muotoisena.  Pdf-muotoisen lomakkeen käsittelyä varten tulee oletussovelluksena olla Adobe Reader – ohjelma. Pdf-muotoisen lomakkeen voi myös tallentaa.

(2) Tuloveroilmoitus lähetetään Verohallintoon joko suoraan ohjelmasta Verohallinnon varmenteella tai lähettämällä ohjelmasta muodostettu tiedosto ilmoitin.fi -palvelun kautta.

Pääverolomake ja liitelomake tallentuvat samaan aineistoon ja lähetetään siten samalla kertaa. Liitelomaketta ei voi lähettää ilman pääverolomaketta. Jos lähettämisen jälkeen on tarpeen muuttaa Verohallintoon ilmoitettuja tietoja, aineisto lähetetään uudelleen. Uusi lähetys korvaa aiemman lähetyksen.

Tuloveroilmoituksien lähettäminen tulorekisterivarmenteella, ohje: Sähköinen ilmoittaminen varmenteella

Tuloveroilmoituksien lähettäminen ilmoitin.fi -palveluun, ohje: Sähköinen ilmoittaminen ilmoitin.fi-palvelussa

(3) Liitelomakkeen täyttöön siirrytään päänäkymästä.

(4) Tilinpäätöksestä siirtyy elinkeinotoiminnan ansiotulo- ja pääomatulon tiedot Veronlaskenta-näkymään, jos yritystulon jako on tehty tilinpäätöksessä. Veronlaskenta-osiossa voidaan laatia henkilökohtaisen verotuksen verolaskelmaennuste.

 

Tilinpäätökset-välilehtien toimintaperiaatteita

Tilinpäätökset-välilehtien sisältö noudattelee pääverolomakkeen 5 muotoa ja sisältöä.

 

Tilinpäätökseen ohjautuu tietoja tositekirjauksista. Tilikartan tilien asetuksissa on verolomaketunnus (esimerkiksi 5/300 Liikevaihto)  , joka ohjaa tilin saldon sen luonteen mukaiseen kohtaan verolomakkeella.

(1) Verokohtien arvojen vieressä on aktiivinen (sininen) i-painike, josta avautuu kyseisen verokohdan tiliote. Tiliotteesta voi tarkistaa, mistä vienneistä arvo koostuu.

(2) Osa tilien saldoista näytetään vinkkilukuna, joka siirretään syöttökenttään joko käsin syöttämällä tai Siirrä-painikkeella. Vinkkiluvut eivät tallennu verolomakkeelle eivätkä sähköisiin aineistoihin.

(3) Välilehdillä on myös avoimia syöttökenttiä, joihin tallennetaan tarvittavat tiedot.

(4) Eräissä verokohdissa ohjelma laskee arvon valmiiksi Verohallinnon voimassa olevien ohjeiden mukaisesti.

Kirjaustapa vaikuttaa tilinpäätöksen sisältöön

Osa pääverolomake 5:n tiedoista annetaan vain, jos pidetään kahdenkertaista kirjanpitoa. Tilinpäätös-välilehdillä näytetään kirjaustavan vaatimuksen mukaiset tiedot.

Yrityksen kirjaustapa valitaan Perustiedot > Ohjaustiedot -välilehdellä.

Valinta Kassaperusteinen yhdenkertainen suodattaa tilinpäätösvalikosta pois ne tiedot, joita kyseisellä kirjaustavalla ei anneta (esimerkiksi Oman pääoman erittely, Rahan nostot ja sijoitukset).

Jos kirjaustavaksi valitaan Kassaperusteinen kahdenkertainen tai Suoriteperusteinen, tilinpäätöksessä näytetään kaikki verolomakkeen kohdat.