Yksityisvaroihin kuuluvan auton käyttö


Yksityistalouden ajoneuvojen käytön ilmoittaminen

Ajoneuvo kuuluu yksityistalouteen, jos verovuoden ajokilometreistä 50 % tai vähemmän on elinkeinotoiminnan ajoja. Elinkeinotoiminnan ajojen kuluista voi saada lisävähennyksen. Ajoista on pidettävä ajopäiväkirjaa tai niitä on seurattava muulla tavoin.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoituksen täytössä tiedot lisävähennyksestä merkitään Lisäselvitykset-välilehdelle, kohtaan 10. Selvitys yksityisvaroihin kuuluvan auton käytöstä elinkeinotoiminnassa.

Valitse ensin, mihin auton käyttötiedot perustuvat. Jos valintana on 0 Ei auton käyttöä, ajoneuvolle kirjatut tiedot eivät siirry veroilmoitukselle kuluihin.

Avaa sitten muokkauskuvakkeesta ajoneuvon tietojen syöttöikkuna.

Ajojen seuranta Ajopäiväkirja-sovelluksessa

Ajoneuvon käytön seurannan voi pitää yllä  Ajopäiväkirja-sovelluksessa.

Jos yksityisvaroihin kuuluvalla ajoneuvolla on ajettu pelkän auton ajojen lisäksi esimerkiksi perävaunun tai lisämatkustajien kanssa, näkyvät nämä eri hintaiset ajot Ajopäiväkirja-raportilla.

Raportin tiedoista voit laskea keskimääräisen ajon kilometrihinnan ja syöttää sen yksityistalouden ajoneuvon tietoihin.

Ajojen kirjaaminen, vaihtoehtoinen tapa

Jos yksityistalouden ajoneuvon ajoista pidetään kirjaa muulla tavoin, yksityistalouden ajojen tiedot merkitään tilinpäätökseen esimerkiksi alla kuvatulla tavalla.

Lisää ensin kalustoon yksityistalouden ajoneuvo (Perustiedot – Omaisuus- ja lainakohteet – Kalusto-välilehti). Jos elinkeinotoiminnan ajoissa käytetään perävaunua, lisää omana ajoneuvokohteenaan Auto+perävaunu.

Lisää veroilmoituksen Lisäselvitykset-välilehdelle yksityistalouden ajoneuvon käyttötietoihin omana rivinään pelkällä autolla ajetut kilometrit ja omana rivinään perävaunun kanssa ajetut matkat.