Tuonti Heeros Circula -järjestelmästä


Kirjanpidon tositteiksi voi lukea tiedoston, joka on muodostettu Heeros Circula -järjestelmän ostolaskuista.

Ennen tiedoston tuomista kirjanpitoon tulee tositelajeihin lisätä tuotavan aineiston sisältämät tositelajit (Perustiedot > Tositelajit). Esimerkiksi:

Valitaan Toiminnot > Tuonti Heeros Circula -järjestelmästä. Tämän jälkeen valitaan sisäänluettava tiedosto hakemistosta, johon se on tallennettu.

Klikataan Avaa.

Ohjelma  lukee tiedostosta löytyvät ostolaskut tietoineen tositteiksi. Toimenpiteen päätteeksi avautuu Päiväkirja-raportti lisätyistä tiedoista.