Hyvityslaskun kirjaus


Hyvityslaskuja voi lisätä kahdella tapaa joko

  1. kopioimalla olemassa oleva veloituslasku tai
  2. lisäämällä uusi lasku manuaalisesti.

Mikäli aiemmin lähetetty veloituslasku hyvitetään kokonaan, niin suosittelemme kopioimaan olemassa olevan veloituslaskun hyvityslaskuksi. Muussa tapauksessa hyvityslaskun tekeminen alkaa uuden laskun lisäämisestä.

 

Aiempi veloituslasku hyvitetään kokonaan

  1. Valitse päänäkymästä hyvitettävä veloituslasku aktiiviseksi ja
  2. klikkaa Kopioi valittu tietue-painiketta  tai vaihtoehtoisesti näppäinyhdistelmää Ctrl +Ins.
  3. Valitse avautuvasta ikkunasta Hyvityslasku.

 

Hyvityslaskun tietoihin kopioituu alkuperäisen laskun laskurivit siten, että Määrä-kenttään kopioituu alkuperäinen määrä negatiivisena, tällöin varastoon palautuu vastaava määrä tuotetta.

Laskun päivämääräksi tulee kuluva päivä.

 

Alkuperäisellä veloituslaskulla ei ole asiakkaan suoritusta

Jos alkuperäiselle, kopioitavalle veloituslaskulle ei ole kirjattu suoritusta, eikä sitä ole vielä tullut asiakkaalta, niin ohjelma kirjaa hyvityslaskun lisäyksen yhteydessä alkuperäiselle ja hyvityslaskulle myös suoritustiedot kuluvalla päivämäärällä. Laskut ovat valmiita siirrettäväksi kirjanpitoon.

Jotta laskun tiedot pystytään käsittelemään, tulee Ohjaustiedoissa olla määriteltynä Myyntisaamisten selvittelytili.

Myyntisaamisten selvittelytiliksi voi määritellä esimerkiksi:

  • Kassaperusteisella yhden- tai kahdenkertainen kirjaustavalla Täsmäytykset-tilin (yleensä tili 1991 tai 19941) ja
  • Suoriteperusteisella kirjaustavalla Siirtyvät myyntis./selvittelyt -tilin (tilikarttamallit 311, 312 ja 313 tili 1727)

 

Hyvityslasku ja veloituslasku ovat siirrettävissä kirjanpitoon, sillä ohjelma kirjaa ns. suoritustiedot valmiiksi.

 

Alkuperäisellä veloituslaskulla on suoritus

Jos alkuperäiselle, kopioitavalle laskulle on kirjattu suoritus, voi hyvityslaskun koko veloituslaskusta lisätä kopioimalla alkuperäisen veloituslaskun. Jotta hyvityslasku siirrettävissä kirjanpitoon, tulee sille kirjata suoritustieto.

Suoritustieto voidaan lisätä laskulle, jos hyvityslaskun osoittama rahamäärä palautetaan asiakkaalle. Lisää Suoritukset -välilehdellä Lisää -painikkeella suoritus. Anna Suorituspäivämääräksi päivämäärä (1), jolloin raha on veloitettu yrityksen tililtä. Huomioi, että Laskun summa tiedon tulee olla ohjelman ehdottaman mukaisesti negatiivinen (2). Muista valita pankkitili, josta palautus on tehty (3).

 

Hyvityslaskun lisääminen manuaalisesti

Lisää laskun tiedot normaaliin tapaan.

Hyvitettävää tuotetta lisättäessä, lisää laskurivi ja anna Määrä -kenttään hyvitettävä määrä negatiivisena. Varaston määrä lisääntyy hyvityslaskuriviltä.

Kun laskun loppusummaksi muodostuu negatiivinen summa, laskun tyyppi on hyvityslasku.

Muista käsitellä myös suoritukset, jotta saat kaikki laskuja koskevat tiedot kirjanpitoon.