Lähetteet


Lähetteiden tulostaminen

Ominaisuus kuuluu Laskutus Plus-versioon.

Lähetteen voit tulostaa joko yksittäiseltä laskulta Lasku-ikkunasta tai Tulosteet> Lähetteet kautta Läheteajona useita lähetteitä kerralla.

 

Lähete yksittäiseltä laskulta

Lisää laskulle laskurivit, joista lähete tulostetaan. Yhdellä laskulla voi olla usean lähetyserän laskurivit, joista tulostetaan lähetyserittäin lähetteet, mutta jotka muodostavat kuitenkin vain yhden laskun.

Valitse printteri-kuvakkeesta lähetteen tulostus. Lähetteelle tulostettavat rivit voit valita valintojen Kaikki, Lähetenumero, Toimittamattomat rivit tai Toimituspäivämäärän perusteella.  ”Toimittamattomat rivit”-valinta sopii, mikäli laskun riveistä ei ole vielä tulostettu lähetettä.

Lähetettä tulostettaessa voit päivittää laskun toimituspäivää ja laskurivin toimituspäivää tulostusvalintaikkunan valinnoilla. Lisäksi lähetteelle voit tulostaa hintatiedot.
Mikäli olet jo tulostanut lähetteen laskuriveille aikaisemmin, voit lähetteen tulostaa uudestaan valitsemalla tulostusvalinnoissa esimerkiksi ”Toimituspäivä” ja antamalla päivämääräkenttään laskurivillä olevan toimituspäivän.

Tulostustavaksi on vaihtoehtoina paperille tulostus tai sähköpostilla lähettäminen.

Lomakemallien valinnalla ei ole rajoituksia. Valittavana on suomenkielinen, englanninkielinen sekä ruotsinkielinen lomakepohja.

Voit lisätä laskurivejä niin kauan, kun laskun vaihe on HYVÄKSYTTY -tilassa. Tulostettaessa lasku vaihe muuttuu AVOIN, TULOSTETTU- tilaan.

LaskutusPlus/Varasto-versiossa lähetteen voit tulostaa myös lähetenumeron perusteella. Lisäksi tuoteriville voi päivittää toimitusvaiheen toimitetuksi.

 

Lähetteiden ryhmätulostaminen

Lähetteitä voit nyt tulostaa usealle asiakkaalle yhdellä tulostusajolla Tulosteet > Lähetteet.

Tietyn toimituspäivän lähetteet saat helpoiten, kun valitset Lähetteiden tulostaminen -ikkunasta toimituspäivän ja määrittelet päivämäärän. Ohjelma tulostaa niille asiakkaille lähetteet, joiden laskuilta löytyy kyseisen toimituspäivämäärän sisältäviä laskurivejä ja poimii ne lähetteelle. Tätä tulostamistapaa käytettäessä tulee laskuriville määritellä ennen tulostamista toimituspäivämäärätieto. Lähetettä tulostettaessa päivitetään laskurivi aina toimitetuksi.

Avainsanat: Lähete