Lähetteet


Lähetteiden tulostaminen

Lähete-ominaisuus kuuluu Laskutus Plus -versioon.

Lähetteen voit tulostaa joko yksittäiseltä laskulta Lasku-ikkunasta tai useita lähetteitä kerralla läheteajonaTulosteet > Lähetteet kautta.

 

Lähete yksittäiseltä laskulta

Lisää laskulle laskurivit, joista lähete tulostetaan. Yhdellä laskulla voi olla usean lähetyserän laskurivit, joista tulostetaan lähetteet lähetyserittäin, mutta jotka muodostavat kuitenkin yhden laskun.

Yksittäinen lähete muodostetaan Lasku-ikkunan painikkeilla. Voit tulostaa lähetteen paperille (Tulosta-painike) tai lähettää sähköpostitse (Lähetä sähköposti -painike).

Lähetteelle tulostettavat rivit voit valita valintojen Kaikki, Lähetenumero, Toimittamattomat rivit tai Toimituspäivämäärän perusteella.  ”Toimittamattomat rivit” -valinta sopii, mikäli laskun riveistä ei ole vielä tulostettu lähetettä.

Lähetettä tulostettaessa voit päivittää laskun toimituspäivää ja laskurivin toimituspäivää tulostusvalintaikkunan valinnoilla. Lisäksi voit tulostaa hintatiedot.

Mikäli olet jo tulostanut lähetteen laskuriveille aikaisemmin, voit tulostaa lähetteen uudelleen valitsemalla tulostusvalinnoissa esimerkiksi ”Toimituspäivä” ja antamalla päivämääräkenttään laskurivillä olevan toimituspäivän.

Lomakemallien valinnalla ei ole rajoituksia. Valittavana on suomenkielinen, englanninkielinen sekä ruotsinkielinen lomakepohja.

Voit lisätä laskurivejä niin kauan, kun laskun vaihe on HYVÄKSYTTY-tilassa. Kun lasku tulostetaan, vaihe muuttuu AVOIN, TULOSTETTU – tilaan.

LaskutusPlus/Varasto-versiossa lähetteen voit tulostaa myös lähetenumeron perusteella. Lisäksi tuoteriville voi päivittää toimitusvaiheen toimitetuksi.

 

Lähetteiden ryhmätulostaminen – läheteajo

Lähetteitä voit tulostaa usealle asiakkaalle yhdellä tulostusajolla Tulosteet > Lähetteet.

Lähetteiden tulostaminen -ikkunassa valitaan toimituspäivä. Ohjelma tulostaa lähetteet  niille asiakkaille, joiden laskuilta löytyy kyseisen toimituspäivämäärän sisältäviä laskurivejä ja poimii ne lähetteelle. Tätä tulostamistapaa käytettäessä tulee laskuriville määritellä ennen tulostamista toimituspäivämäärätieto. Lähetettä tulostettaessa päivitetään laskurivi aina toimitetuksi.

Avainsanat: Lähete, Läheteajo, Lähetteet, Lähetteiden tulostaminen