Laskun kirjaus


Laskun kirjauksessa käyttäjän kannalta olennaisimmat tiedot ovat asiakkaan tiedot ja laskun rivit.

 

Tiedot

Laskutusasiakas-tiedot voi valita joko asiakasrekisteristä tai ne voi lisätä yksittäiselle laskulle tallettamatta asiakasrekisteriin.

Laskutusasiakas-kenttään voi syöttää asiakastunnuksen ja painaa enteriä, jolloin asiakkaan tiedot päivittyvät laskulle. Asiakkaan tiedot voi hakea asiakasrekisteristä Asiakkaan valinnan kautta painamalla kolmen pisteen painiketta.

Perustiedot > Ohjaustiedot voit valita myös Asiakkaan valinta -ikkunan avautuvan automaattisesti aina, kun uutta laskua lisätään.

Mikäli asiakkaan tietoja ei haluta tallentaa asiakasrekisteriin, voi tiedot lisätä suoraan laskulle kynäpainikkeella, joka sijaitsee Laskutusasiakas nimi -kentän oikeassa päässä.

 

 

Ehdot ja Lisätiedot

Laskun lisäyksessä Laskun päiväksi (1)  ohjelma antaa kuluvan päivän.

Toimituspäiväksi (2) lisäyksessä tulee kuluva päivä Laskun päivän tavoin, voit muuttaa sen vastaamaan toimituspäivää.

Kirjauspäivä (3)-kenttä on näkyvissä, kun ohjaustiedoissa kirjaustavaksi on valittu Suoriteperusteinen.  Suoriteperusteisella kirjaustavalla myyntilaskulle voi antaa laskun päivästä poikkeavan kirjauspäivän. Tulotosite muodostuu kirjanpitoon Kirjauspäivä-kentän päivämäärälle tapahtumakohtaisella kirjanpitosiirtotavalla. Jos Laskun päivä -kentän tietoa muutetaan, muuttuu myös Kirjauspäivä-kentän tieto.

Maksuehto (4) voi määräytyä laskulle eri tavoin

  1. valitaan laskulla
  2. asiakaskohtainen maksuehto määritellään Asiakkaan Laskutustiedoissa
  3. oletusmaksuehto, mikä määritellään Ohjaustiedoissa

Laskun maksuehdon mukaan ohjelma laskee Eräpäivän Laskun päivästä.

Laskulle tulostettavat Pankkitilit tulee lisätä Perustiedot > Yrityksen perustiedot > Pankkitilit. Tämän jälkeen Ohjaustiedot > Laskun tulostaminen -välilehdellä Oletusarvoihin valitut pankkitilit, ns. Oletuspankkitilit (5), tulostuvat automaattisesti laskulomakkeelle

Laskun välitystapa (6) on aina oletuksena paperi. Mikäli eri asiakkaille toimitetaan laskuja eri tavoin, paperilaskuna, postitse, verkkolaskuna tai sähköpostitse, voidaan määrittää asiakaskohtainen laskun välitystapa  Asiakkaan Laskutustiedoissa.

 

Myyjätieto

Myyjätiedon perusteella voi ohjelmasta tulostaa ja saada tietoa laskutetuista tuotteista ja palveluista myyjittäin Myyjäseuranta-raportin perusteella.

Jos Ohjaustiedoissa on valinta Myyjätieto pakollinen päällä. Ohjelma vaatii että sekä Lasku-ikkunassa että joka laskurivillä on valittuna myyjä. Lasku-ikkunaan valittu myyjätieto kopioituu automaattisesti uutta laskuriviä lisätessä. Myyjä-tiedon voi vaihtaa laskurivin tiedoissa. Myyjä-tiedot tulee olla lisättynä myyjärekisteriin (Perustiedot > Yrityksen perustiedot > Myyjät).

 


Laskun viitetiedot (Ostajan viite tai tilausnumero, Viitteemme, Ostajan sopimusnumero ja Ostajan tiliöintiviite)

Voit antaa laskukohtaisesti laskun viitetietoja.

Mikäli tietyn asiakkaan laskuissa käytetään aina samoja viitteitä, voit tallettaa ne asiakkaan tietoihin Perustiedot > Asiakkaat > Laskutuksen tiedot Vakioviitteet

Huom! Asiakkaan vakioviitteitä ei kopioida asiakkaan tiedoista, mikäli lasku lisätään kopioimalla olemassa oleva lasku Laskutuksen päänäkymästä ja vaihdetaan laskulla Laskutusasiakas.


Laskurivit

Laskurivien kirjauksen ohje https://support.suonentieto.fi/taloushallinto/laskutus/la_laskunkirjaus/la_laskurivit/s/la_laskurivit/


Laskun liitteet

Laskun liitteitä hallitaan alhaalla olevasta paperiliitin-kuvakkeesta. Uusien liitteiden liittäminen onnistuu raahaamalla tiedosto paperiliittimen päälle tai vaihtoehtoisesti paperiliittimestä avautuvan ikkunan kautta. Mikäli käytössäsi on verkkolaskupalvelu tai lähetät laskut suoraan ohjelmasta sähköpostilla laskulle liitetyt liitteet lähetetään vastaanottajalle automaattisesti.