Laskun kirjaus


Laskun kirjauksessa käyttäjän kannalta olennaisimmat tiedot ovat asiakkaan tiedot ja laskun rivit.

 

Asiakkaan tiedot

Laskun asiakkaan tiedot voi valita joko asiakasrekisteristä tai ne voi lisätä yksittäiselle laskulle tallettamatta asiakasrekisteriin.

Laskutusasiakas-kenttään voi syöttää asiakastunnuksen ja painaa enteriä, jolloin asiakkaan tiedot päivittyvät laskulle. Asiakkaan tiedot voi hakea asiakasrekisteristä Asiakkaan valinnan kautta painamalla kolmen pisteen painiketta.

Perustiedot > Ohjaustiedot voit valita myös Asiakkaan valinta -ikkunan avautuvan automaattisesti aina, kun uutta laskua lisätään.

Mikäli asiakkaan tietoja ei haluta tallentaa asiakasrekisteriin, voi tiedot lisätä suoraan laskulle kynäpainikkeella, joka sijaitsee Laskutusasiakas nimi -kentän oikeassa päässä.

Laskulle tulee oletustiedot Ehdot ja Lisätiedot kohtiin Ohjaustietojen valintojen mukaisesti. Laskun välitystavan oletusvalinta asetetaan asiakkaan tiedoissa Asiakasrekisterissä.

Esim, Ohjaustiedoissa on valinta Myyjätieto pakollinen päällä. Laskua lisätessä ohjaustietojen valinta pakottaa valitsemaan laskulle myyjän (kuvassa Raimo Rakentaja). Laskulla oleva myyjä-tieto tulee oletuksena laskurivin tietoihin.

 

Laskun viitetiedot (Ostajan viite tai tilausnumero, Viitteemme, Ostajan sopimusnumero ja Ostajan tiliöintiviite)

Voit antaa laskukohtaisesti laskun viitetietoja.

Mikäli tietyn asiakkaan laskuissa käytetään aina samoja viitteitä, voit tallettaa ne asiakkaan tietoihin Perustiedot > Asiakkaat > Laskutuksen tiedot

 

Huom! Asiakkaan vakioviitteitä ei kopioida asiakkaan tiedoista, mikäli lasku lisätään kopioimalla olemassa oleva lasku Laskutuksen päänäkymästä ja vaihdetaan laskulla Laskutusasiakas.

 

Laskurivit

Laskurivien kirjauksen ohje https://support.suonentieto.fi/taloushallinto/laskutus/la_laskurivit/

Laskun liitteet

Laskun liitteitä hallitaan alhaalla olevasta paperiliitin-kuvakkeesta. Uusien liitteiden liittäminen onnistuu raahaamalla tiedosto paperiliittimen päälle tai vaihtoehtoisesti paperiliittimestä avautuvan ikkunan kautta. Mikäli käytössäsi on verkkolaskupalvelu, laskulle liitetyt liitteet lähetetään vastaanottajalle automaattisesti.

 

Hyvityslaskun kirjauksen ohje https://support.suonentieto.fi/taloushallinto/laskutus/hyvityslaskun-kirjaus/

Ryhmälaskutuksen ja mallilaskujen tekoon ohje https://support.suonentieto.fi/taloushallinto/laskutus/ryhmalaskutus/