Asiakkaan avoimet laskut


Laskun kirjauksessa voit tarkastella asiakkaan aiempia laskuja ja niiden tietoja Asiakkaan laskut -painikkeella.


Painikkeeseen ilmestyy punainen huutomerkki, mikäli Laskun kirjaus -ikkunaan valitulla asiakkaalla on erääntyneitä laskuja avoinna.

 


Oletuksena näet asiakkaan avoimet laskut, mutta voit tarkastella asiakkaan kaikkia aiempia laskuja muuttamalla suotimeksi Kaikki.