Eurooppalainen laskustandardi (semanttinen laskumalli)


Mistä on kyse?

Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (241/2019) antaa valtion hankintayksiköille ja elinkeinonharjoittajille oikeuden saada pyynnöstä sähköiset laskut Eurooppalaisen standardin mukaisina 1.4.2020 alkaen.​ Eurooppalainen standardi sisältää Finvoice 3.0-version mukaisen laskuaineiston.

Eurooppalainen laskustandardi laskutuksessa

Ohjelma muodostaa automaattisesti Eurooppalaisen standardin mukaista laskuaineistoa. Laskulla on tarkistus, täyttyvätkö vaatimukset. Laskuriveillä käytetyt yksiköt tulee olla standardissa mainittuja sekä tuotteen myyntitilillä pitää olla valittuna alv-koodi. Mikäli laskulla kaikki tiedot ovat Eurooppalaisen standardin mukaiset, laskuikkunassa näkyy vihreänä teksti ”SFS EN 16931”.

Mikäli teksti on punainen, ehdot eivät täyty.

Käyttäjä saa vihjetekstin näkyviin menemällä tekstin päälle hiirellä.

Eurooppalaisen laskustandardin mukaiset yksiköt

Tarkastus tutkii laskurivillä olevan tuotteen yksikön sekä myyntitilin alv-koodin. Eurooppalaisen standardin mukaiset yksiköt ovat: cm, dl, g, h, ha, kg, km, kpl, l, m, m2, m3, pkt ja tn. Näille yksiköille ohjelma lisää verkkolaskuaineistoon Eurooppalaisen standardin vaatimat koodit. Standardin mukaiset yksiköt ovat valmiiksi ohjelmassa.

Alv-koodi

Perustilikartan tileille ohjelma päivittää alv-koodin automaattisesti, mikäli tilin tietoja ei ole muokattu. Itse lisätyille tileille täytyy käyttäjän itse huolehtia oikea alv koodi. Alv-koodi on mahdollista muuttaa verottomille tileille vaikka verottomille tileille olisi tehty kirjauksia aiemmin.

Eurooppalaisen laskustandardin mukaisia alv-koodeja ovat:

  • Verollinen myynti
  • 0-verokannan myynti
  • Yhteisö-myynti
  • Palveluiden myynti muihin EU-maihin
  • Veroton tuotemyynti
  • Veroton palvelumyynti
  • Rakentamispalveluiden myynnit
  • Marginaaliverollinen myynti

.