Hyvityslaskun lisääminen laskutuksessa


Hyvityslaskun lisäämiseen laskutuksessa on kaksi tapaa:

  1. Kopioimalla alkuperäinen myyntilasku hyvityslaskuksi tai
  2. Lisäämällä uusi lasku, jonka laskurivien summa on negatiivinen

 

Myyntisaamisten selvittelytilin määritys Ohjaustiedoissa

Ennen kuin hyvityslaskuja lisätään ohjelmaan, tulee Ohjaustietoihin olla määritettynä Myyntisaamisten selvittelytili.

Voit käyttää Täsmäytykset-tiliä (tilinro 1991 tai 19941).
Liiketilikartoissa mallinumeroilla 311 Osakeyhtiö, 312 Avoin/kommandiittiyhtiö sekä 313 Liikkeen- ja ammatinharjoittaja suosittelemme käyttämään tiliä 1727 Siirtyvät myyntis./selvittelyt.

 

1. Myyntilaskun kopioiminen hyvityslaskuksi

  1. Valitse päänäkymässä  lasku, minkä haluat kopioida hyvityslaskuksi.
  2. Klikkaa Kopioi tietue-painiketta ja
  3. Valitse Hyvityslasku.

Ohjelma kopioi muodostettavalle laskulle alkuperäisen laskun vastaanottajan tiedot, laskurivit muuttaen määrä-kentän tiedot negatiivisiksi.

Laskun tiedoissa Laskun päivämääräksi tulee kuluva päivä ja eräpäivä ohjelma laskee kuluvasta päivästä.

Ohjelma kirjaa suoritustiedot sekä alkuperäiselle että hyvityslaskulle, jos alkuperäisellä laskulla ei ollut vielä asiakkaan suorituksia kirjattu.