Laskutuksen päänäkymä


Laskun lisäys ja muokkaus

Laskuja voi eri tavoilla. Lisättyjä laskuja voi myös muokata tietyin edellytyksin.

  • Uuden laskun lisäys tehdään Plus-painikkeella (1) tai näppäimistöllä Ins-painikkeella.
  • Laskun kopiointi uudeksi veloituslaskuksi tai hyvityslaskuksi tehdään ”kahden plussan”-painikkeella (2) tai näppäimistöltä Ctrl +Ins-yhdistelmällä.
  • Uusia laskuja voi lisätä lukemalla Tilaukset-painikkeella (3) toisen järjestelmän muodostamat Finvoice3.0- muotoiset myyntitilaukset laskuiksi
  • Olemassa olevan laskun tietoja voi muokata, jos Laskun vaihe sallii muokkauksen, Muokkaa-painikkeella (4) tai näppäimistöltä F2-painikkeella.

Laskujen tulostaminen ilman Laskun vaihe -tilan muutosta

Päänäkymän Tulosta valitut laskut -painikkeella voi tulostaa näkymässä valittuja laskuja. Tästä tulostettaessa Laskun vaihe -tieto ei muutu Avoin, tulostettu -tilaan, jos se on Hyväksytty-tilassa.

Jos päänäkymästä tulostetaan laskuja, jotka on jo lähetetty asiakkaille esimerkiksi verkkolaskuina, säilyy Lasku-ikkunassa alkuperäinen välitystapa-tieto (esim. verkkolasku, sähköposti/pdf, kuluttajan e-lasku).

 

Suoritusten kirjaaminen pikavalinnalla

Päänäkymän Kirjaa valitut laskut suoritetuiksi -valinnalla voi tallentaa useita suorituksia kerralla.
Lue ohje täältä: Kirjaa valitut laskut suoritetuksi

 

Laskujen värit

  • Harmaa siirretty kirjanpitoon
  • Vihreä suoritettu
  • Keltainen osittain tai ylisuoritettu
  • Punainen kesken