Tuoterekisteri


Tuoterekisterin ylläpito tapahtuu Perustiedot > Tuotteet > Tuotteet.

Voit lisätä, muokata ja poistaa tuotteita. Tuotetietojen muokkaaminen on mahdollista aina, mutta jos tuotetta on käytetty laskulla, sitä ei enää pysty poistamaan tuoterekisteristä.

 

Tuotteen lisäys

Tuotteen voi lisätä Lisää (Plus)- tai  Ins- painikkeilla sekä kopioimalla olemassaolevan tuotteen tiedot uuden tuotteen pohjatiedoiksi.


Tuotteen tiedot

Perustiedot-välilehdellä määritellään tuotteen tiedot; pakollisia tietoja ovat nimi, a-hinta, yksikkö sekä myyntitili. Myyntitilin perusteella määräytyy myynnin arvonlisäverokanta.

LaskutusPerus-versiossa tuoterekisterin kaikkien tuotteiden yksikköhinta määritellään arvonlisäverolliseksi tai -verottomaksi. Ohjaustiedoissa määritellään, kumminko yksikköhintaa käsitellään.


LaskutusPlus-versiolla on tuotekohtaisesti mahdollista määritellä yksittäisen tuotteen verollinen tai veroton yksikköhinta.  Tällöin Ohjaustiedon valinta merkitsee uudelle tuotteelle oletuksena valinnan mukaisesti tuotteen á-hinnan arvonlisäverolliseksi tai -verottomaksi.


Tuotteen lisätiedot (LaskutusPlus-ominaisuuksia)

Tuotteelle voi valita tuoteryhmän. Tuoteryhmiä käytetään tulosteilla lajitteluun.  Tuoteryhmät ovat välttämättömiä, jos käytät tuoteryhmä- ja asiakaskohtaisia alennuksia. Tuoteryhmien ylläpito tapahtuu Perustiedot > Tuotteet > Tuoteryhmät.
Myyntikielto-valinnan ollessa päällä tuotetta ei voi lisätä laskulle.
Lisätiedot- kenttään voi lisätä esimerkiksi tarkemman kuvauksen tuotteesta. Lisätiedot eivät tulostu laskulomakkeelle.


Varastoseurannan tiedot (Varastoseuranta-lisenssi)

Täällä voi määritellä, onko tuotteella varastoseuranta-ominaisuus käytössä. Mikäli valinta ei ole päällä, ohjelma ei laske varastosaldoja kyseiselle tuotteelle. Tuotteelle voidaan määritellään varastoyksikkö, varastokerroin ja hälytysraja. Lisäksi keskiosto- ja viimeisimmän ostohinnan määrittely tapahtuu täällä. Tuotteen varastosaldon muokkaaminen on mahdollista, mutta suositeltavampi tapa on tehdä muutokset varastokirjaustapahtumin Toiminnot -> Varastokirjaus.