Ryhmälaskutus


Ryhmälaskutuksella voi samasta mallilaskusta monistaa samanlaisia laskuja valitun asiakasryhmän kaikille asiakkaille. Tällöin jokaiselle asiakasryhmän asiakkaalle tulee siis samanlainen lasku (esim. jäsenmaksu). Jokaiselle mallilaskulle voidaan lisäksi asiakaskohtaisesti tallentaa asiakaskohtaisia mallirivejä.

Asiakaskohtaisia mallirivejä voidaan hyödyntää esim. pienten taloyhtiöiden vastikkeiden laskutuksessa ja pienten vesiosuuskuntien ja tiehoitokuntien laskutuksessa. Asiakaskohtaisilla malliriveillä voit perustaa haluamallesi mallilaskulle asiakaskohtaisia tuote- ja tekstirivejä. Nämä mallirivit tulostuvat vain kyseisen asiakkaan laskuille käytettäessä valittua mallia eli asiakaskohtaiset rivit ovat mallikohtaisia.

Mallirivien määrää ei ole rajoitettu. Mallilaskut ja asiakaskohtaiset mallirivit tallettuvat järjestelmään, joten niitä voi hyödyntää myöhemminkin tai muokata tarpeiden mukaan. Järjestelmään tallennetut mallilaskut saat näkyville Toiminnot– valikosta valitsemalla Mallilaskut.

 

Asiakasryhmät

Perusta tarvitsemasi asikasryhmät mikäli niitä ei ole perustettu aikaisemmin kohdassa Perustiedot -> Asiakkaat -> Asiakasryhmät.
Määritä tarvitsemasi asiakkaat kuulumaan oikeisiin asiakasryhmiin kohdassa Perustiedot > Asiakkaat.

 

Mallilaskujen teko

Perusta haluamasi mallilasku esim. taloyhtiön vastikkeiden laskutusta varten
Toiminnot > mallilaskut > lisää

· Mallilasku voi olla seuraavanlainen
· Mallin nimi: vastikkeet 2018
· Viitteemme: Kiinteistö Oy Horsmankukka vastike
· Maksuehto: 14 pv netto
· Lisäksi mallilla voi olla tuote- ja tekstirivejä (esim. jos taloyhtiössä laskutetaan kaapeli-tv-liittymää kaikilta saman verran per kuukausi)

· Tuoterivit > tuote: 652 Kaapeli-tv:n kuukausimaksu, määrä 1 kpl, á-hinta 10 eur

Asiakaskohtaisten rivien kirjaus

Lisäksi asiakkaille voidaan tarvittaessa perustetaan mallikohtaiset asiakasrivit. Tässä esimerkissä vastike, vesimaksu ja autopaikka ovat asiakaskohtaisia, muuttuvia tietoja. Ne lisätään kohdassa Perustiedot -> Asiakkaat -> Valitun asiakkaan tiedot / Asiakaskohtaiset mallilaskurivit.

Asiakaskohtaiset mallilaskurivit voisivat olla seuraavan mukaiset:
· Tuote 653 vastike, määrä 60 m2, á-hinta 0,50 eur
· Tuote 654 vesimaksu, määrä 2 kpl, á-hinta 3,00 eur
· Tuote 655 autopaikka, Määrä 1 kpl, á-hinta 1,50 eur

Kun ryhmälaskutuksen perustiedot on syötetty voidaan tehdä laskuja ryhmässä.

Ryhmälaskujen tekeminen käynnistyy Toiminnot – valikosta valinnalla Ryhmälaskutus. Ensimmäisenä valitaan, mille asiakasryhmälle/asiakasryhmille halutaan tehdä laskuja sekä annetaan laskun päiväystä sekä maksuehtoa koskevat tiedot. Seuraavaksi valitaan, minkä mallilaskun mukaisia laskuja halutaan tehdä.

Esimerkissä tulostuvat em. asiakkaille sekä mallilaskulla oleva kaapeli-TV:n liittymämaksu että hänen henkilökohtaiset tuoterivinsä (asiakaskohtaiset mallilaskurivit).

Ryhmälaskutus-toiminnolla voi hoitaa samalla periaatteella esimerkiksi yhdistyksen jäsenmaksulaskutuksen. Tällöin asiakaskohtaisia rivejä ei välttämättä tarvita, vaan erilaiset jäsenmaksut hoidetaan asiakasryhmittäin.