Ostoreskontran kirjanpitosiirto


Kirjanpitosiirrossa ostoreskontran tietoja siirtyy kirjaustavasta riippuen ostolaskun tietojen perusteella ja ostolaskun suorituksien perusteella.

Kassaperusteisessa kirjanpidossa meno syntyy, kun ostolaskusta on maksettu ja sillä on suoritustieto ostolaskulla.

Suoriteperusteilla meno taas syntyy, kun laskutetaan asiakasta. Ostovelkojen seurannan kannalta laskusuoritukset ovat tärkeitä.

Kirjanpitosiirron valinnat

Tiedot ostolaskuista ja suorituksista voi siirtää joko Tapahtumittain tai Koontina.

Kohdassa 1 valitaan Siirtotapa

  • Tapahtumittain (yksittäisestä ostolaskusta tai suorituksesta muodostuu oma tosite) tai
  • Koontina (useasta ostolaskusta tai suorituksesta muodostetaan yksi tosite).

Kohdassa 2 Siirron asetukset määritellään päivämääräväli, jolle ostolaskun päivämäärä (suoriteperusteinen ostolaskujen siirto) tai ostolaskun suorituksen päivämäärä (Suorituksien siirto) kuuluu. Suoriteperusteisella kirjaustavalla kirjanpitosiirto tehdään aina siirtona päivämäärävälillä, myös kassaperusteisella kirjaustavalla suosittelemme siirrot kirjanpitoon tehtävän päivämäärävälillä.

Kohta3 Siirron kohde on näkyvissä vain yrityksellä, jolla on suoriteperusteinen kirjaustapa.

Valittavissa on

  • Maksut ja suoritukset
  • Maksut (=ostolaskut) ja
  • Suoritukset.

Maksut ja suoritukset -valinta on mahdollinen vain siirtotavalla Tapahtumittain.

Kirjanpitosiirrossa suoriteperusteisella kirjaustavalla valitaan ”Maksut”, mikäli halutaan siirtää vain ostolaskun rivit, Suoritukset, jos ollaan siirtämässä vain laskun suorituksia. Oletuksena siirretään sekä laskut että suoritukset valitulta päivämääräväliltä.

Kassaperusteisella ei Siirron kohde-valinnat ole näkyvissä, sillä ostolaskun tiedot siirtyvät kirjanpitoon ostolaskun osasuorituksen tai koko laskun  suorituksen perusteella.

Kassaperusteisella kirjaustavalla on mahdollista tehdä kirjanpitosiirto myös merkityistä laskuista. Tällöin ohjelman päänäkymässä merkitään siirrettävät laskut ( vasemmassa reunassa valintaruksisarakkeeseen) ja valitaan Kirjanpitosiirto-painike. Tämän jälkeen vahvistetaan valitut laskut siirrettäväksi.

Lue lisää koontisiirrosta


Tositteen tiedot

Suoriteperusteisella kirjaustavalla

kirjanpitosiirto on kaksivaiheinen. Ensin siirretään menotosite, ostot, jotka tulevat ostolaskun tiliöintirivien tiedoista. Toisessa vaiheessa siirretään  suoritustosite, jolloin ostovelat saadaan kirjanpidossa ajantasalle.

Menotosite, laskurivin tiedot, muodostuu kirjanpitoon Kirjauspäivällä. Siirrettävän laskun laskun vaihe tulee olla vähintään Hyväksytty.

Suoritustosite laskun suorituspäivämäärän mukaan siirretään, kun suoritus on kirjattu laskulle. Laskun vaihe on tällöin VALMIS. Suoriteperusteisella kirjaustavalla suorituksia on mahdollista siirtää useampia, joten laskun vaihe voi olla myös OSASUORITUS tai YLISUORITETTU. Kirjanpitosiirto-toiminto siirtää vain ostolaskun siirtämättömät suoritusrivit.

 

Kassaperusteisella kirjaustavalla

siirretään aina menoiksi ostolaskun tiliöintirivit osasuorituksen tai koko laskun suorituksen suorituspäivämäärällä. Laskun yhdestä osasuorituksesta syntyy osasuorituspäivämäärällä yksi tosite.
Kassaperusteisella ei Siirron kohde-valinnat ole näkyvissä, sillä laskun tiliöintirivit siirtyvät kirjanpitoon vasta kun laskusta on maksettu eli sillä on suoritus.

Kassaperusteisella yhdenkertaisella kirjaustavalla kirjanpitoon siirtyy vain ostolaskun tiliöintirivit silloin, kun ostolaskulle on kirjattu suoritus tai siitä on muodostettu maksuaineisto.

Kassaperusteisella kahdenkertaisella kirjaustavalla kirjanpitoon siirtyy ostolaskun tiliöintirivit ja vastatiliksi ostolaskulle kirjattu suoritus.

Tositteen vientirivien summat lasketaan ostolaskun tiliöintiriveiltä osasuorituksen osuuden suhteessa koko laskun loppusummaan, myös Määrä-kentän arvo huomioidaan samalla tavalla.