Ostoreskontran kirjanpitosiirto


Kirjanpitosiirrossa ostoreskontran tietoja siirtyy kirjaustavasta riippuen ostolaskun tietojen perusteella ja ostolaskun suorituksien perusteella.

Kassaperusteisessa kirjanpidossa meno syntyy, kun ostolaskusta on maksettu ja sillä on suoritustieto ostolaskulla.

Suoriteperusteilla meno taas syntyy, kun laskutetaan asiakasta. Ostovelkojen seurannan kannalta laskusuoritukset ovat tärkeitä.

Kirjanpitosiirtotavat

Tiedot ostolaskuista ja suorituksista voi siirtää joko Tapahtumittain tai Koontina.

Kohdassa 1 valitaan Siirtotapa; Tapahtumittain (yksittäisestä ostolaskusta tai suorituksesta muodostuu oma tosite) tai Koontina (useasta ostolaskusta tai suorituksesta muodostetaan yksi tosite).

Kohdassa 2 Siirron asetukset määritellään päivämääräväli, jolle ostolaskun päivämäärä (suoriteperusteinen ostolaskujen siirto) tai ostolaskun suorituksen päivämäärä (Suorituksien siirto) kuuluu. Suoriteperusteisella kirjaustavalla kirjanpitosiirto tehdään aina siirtona päivämäärävälillä, myös kassaperusteisella kirjaustavalla suosittelemme siirrot kirjanpitoon tehtävän päivämäärävälillä.

Kohdassa 3 Siirron kohde valitaan siirretäänkö Ostolaskut ja suoritukset (mahdollinen vain siirrettäessä Tapahtumittain),  Ostolaskut vai Suoritukset. Kassaperusteisella ei Siirron kohde-valinnat ole näkyvissä, sillä laskun myyntitiedot siirtyvät kirjanpitoon vasta kun laskusta on saatu suoritus.

Kassaperusteisella kirjaustavalla on mahdollista tehdä kirjanpitosiirto myös merkityistä laskuista. Tällöin ohjelman päänäkymässä merkitään siirrettävät laskut ( vasemmassa reunassa valintaruksisarakkeeseen) ja valitaan Kirjanpitosiirto-painike. Tämän jälkeen vahvistetaan valitut laskut siirrettäväksi.

Lue lisää koontisiirrosta

Siirrettävät tiedot

Suoriteperusteisella kirjaustavalla kirjanpitosiirto on kaksivaiheinen. Ensin siirretään menotosite, ostot, jotka tulevat ostolaskun tiliöintirivien tiedoista. Toisessa vaiheessa siirretään  suoritustosite, jolloin ostovelat saadaan kirjanpidossa ajantasalle.

Menotosite, laskurivin tiedot, on siirrettävissä laskun päivämäärällä, kun laskun vaihe on Hyväksytty. Suoritustosite laskun suorituspäivämäärän mukaan siirretään, kun suoritus on kirjattu laskulle. Laskun vaihe on tällöin VALMIS. Suoriteperusteisella kirjaustavalla suorituksia on mahdollista siirtää useampia, joten laskun vaihe voi olla myös OSASUORITUS tai YLISUORITETTU. Kirjanpitosiirto-toiminto siirtää vain ostolaskun siirtämättömät suoritusrivit.

Kassaperusteisella kirjaustavalla siirretään aina menoiksi ostolaskun tiliöintirivit suorituspäivämäärällä.
Kirjanpitosiirrossa kohdassa ”Siirron kohde” valitaan ”Maksut” mikäli halutaan siirtää vain ostolaskun rivit, Suoritukset, jos ollaan siirtämässä vain laskun suorituksia. Oletuksena siirretään sekä laskut että suoritukset valitulta päivämääräväliltä. Kassaperusteisella ei Siirron kohde-valinnat ole näkyvissä, sillä laskun tiliöintirivit siirtyvät kirjanpitoon vasta kun laskusta on maksettu eli sillä on suoritus.

Kassaperusteisella yhdenkertaisella kirjaustavalla kirjanpitoon siirtyy vain ostolaskun tiliöintirivit silloin, kun ostolaskulle on kirjattu suoritus tai siitä on muodostettu maksuaineisto.

Kassaperusteisella kahdenkertaisella kirjaustavalla kirjanpitoon siirtyy ostolaskun tiliöintirivit ja vastatiliksi ostolaskulle kirjattu suoritus.

Kassaperusteisella kirjaustavalla (yhdenkertainen tai kahdenkertainen) ostolaskun vaihe tulee olla aina VALMIS, jotta ostolasku on siirrettävissä.