Ostoreskontran kirjanpitosiirto koontina


Kirjanpitoon siirretään yhdelle tositteelle siirtoon valitun ajanjakson tapahtumat, maksut tai suoritukset, maksulle tai suoritukselle määritellylle tositelajille. Jos tapahtumilla on useita tositelajeja, kullekin tositelajille muodostuu yksi tosite. Tositteen päivämääräksi tulee valitun ajanjakson viimeinen päivä.

Koontisiirrossa kirjanpitoon ei siirry seuraavat tiedot: omaisuus- tai lainakohteille tehdyt kohdistukset, kustannuspaikkajaot, Määrä- ja
Selite-kentän tiedot.

 

Siirron asetukset eri kirjaustavoilla

Koontisiirto-ikkunassa annetaan päivämääräväli, jolle sijoittuvat tapahtumat siirretään kirjanpitoon. Alku- ja loppupäivän tulee olla saman kuukauden sisällä.

 

Kassaperusteinen yhdenkertainen ja kahdenkertainen: Tapahtumat poimitaan menotositteelle ostolaskun suorituspäivän mukaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suoriteperusteinen: Tapahtumat poimitaan menotositteelle ostolaskun päivämäärän mukaan ja suoritustositteelle suorituspäivämäärän mukaan. Maksut ja suoritukset siirretään erikseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjanpitotosite-raportti

Koontisiirron päätteeksi avautuu Kirjanpitotosite-raportti, jolla on siirrossa kirjanpitoon muodostetun tositteen tiedot: tiliöinnit ja luettelo ostolaskuista. Raportti tallentuu yrityksen Dokumentit-kansioon.

 

Kirjanpidon tositteen tiedot

Kirjanpidon tositteelle muodostuu tilikohtaiset viennit tilinumeron mukaan nousevaan järjestykseen. Jos tilille on sekä debet että kredit kirjauksia, ne kirjautuvat omina riveinään. Selite-kenttään tulee teksti Ostolaskut tai Ostojen suoritukset ja siirron päivämääräväli. Tositteen Tapahtumat-välilehdellä on luettelo siirretyistä ostoreskontran maksuista.

 

Tositteen kirjaus -ikkuna näkymä siirretyistä tiedoista

 

 

 

 

 

 

Kirjanpidon Tositteen kirjaus -ikkunan Tapahtumat-välilehdeltä näkyy ne ostolaskut, joista vientirivit koostuvat.