Ostolaskun kirjaus


Uuden ostolaskun voi lisätä seuraavilla tavoilla

  1. Lisäämällä ostolasku manuaalisesti
  2. Kopioimalla olemassaoleva ostolasku
  3. Lukemalla laskun viivakoodi
  4. Lukemalla verkkolaskuaineisto tiedostosta tai
  5. Automaattisesti sanomanvälityspalvelun kautta saapuvasta verkkolaskuaineistosta

 

 

Ostolaskun tiedot

1  Tiedot

Tiedot sisältää maksunsaajan tiedot maksatustietoineen.

Tunnus ja nimi maksunsaajan tunnus ja nimi, jotka on talletettu Maksunsaajarekisteriin.

Viitteenne, Viitteemme ja Sopimusnumero tiedot voi syöttää manuaalisesti ostolaskun tietoja kirjatessa. Verkkolaskusta ne luetaan ostolaskun tietoihin.

Merkitty -valinta ja selitekenttään voi merkitä myöhemmin tarkasteltavaksi tarkoitettuja laskuja tai jos haluaa, että kirjanpitoon siirtyy tapahtumakohtaisessa siirrossa myös muu huomioitava tieto esimerkiksi tiliöinnin tarkistamista varten.

 

2  Ehdot

Laskun päivä on maksunsaajan laskun päivämäärä.

Suoriteperusteisella kirjaustavalla menotosite siirtyy Kirjauspäivä-tiedon mukaan. Ostolaskun lisäyksessä Kirjauspäivä on aina oletuksellisesti Laskun päivä. Mikäli menotosite on tarve ohjata eri kalenterikuukaudelle kuin mikä Laskun päivä on, niin käyttäjä voi muuttaa Kirjauspäivä-tietoa. Tämä auttaa erityisesti tilikauden vaihtuessa ohjaamaan laskuja oikealle tilikaudelle kirjanpitosiirrossa.

Maksuehdotuspäivä -tiedolla voidaan poiketa laskun maksatuksessa Eräpäivästä. Maksuaineiston muodostus välittää Maksuehdotuspäivä-tiedon Maksuaineistoon, jos se on annettu ostolaskulle.

Viestityyppi (viitenumero, viesti ja veroviesti) välittää maksunsaajalle tiedon, mitä saatu suoritus koskee. Käytä viitenumeroa aina kun se on maksunsaajan laskussa annettu.

 

3  Lisätiedot

Veloituspankkitili

Menotositteen numero

Kirjanpidon ostovelkatili

Menotositelaji

Huomautukset

Hyväksyntä

Tarkastus

 

4  Rivit ja suoritukset

Rivit -kohdassa tiliöidään ostolaskun rivejä vastaavat tiedot kirjanpidon tileille.

Suoritukset -välilehdelle muodostuu tieto, kun lasku on valittu Maksuaineistoon.

 

5  Tila

Ostolaskun numero

Laskun vaihe

Kirjanpidon vaihe

Summa

Avoin summa

Luettu summa