Ostolaskun kirjaus


Ostolaskun voi lisätä manuaalisesti kirjaamalla laskun tiedot, viivakoodilaskun sisäänlukemalla, finvoice-verkkolaskun sisäänlukemalla tai kopioimalla olemassa olevan laskun.

Laskun lisäys manuaalisesti kirjaamalla

Uuden ostolaskun voi lisätä joko Lisää -painikkeella tai Ins-näppäimellä päänäkymästä.

Toimittajan tietojen lisääminen laskulle

Ostolasku-ikkunassa Tunnus-kentän vieressä olevasta kolmen pisteen painikkeesta avautuu Asiakkaan valinta -ikkuna, mistä voi valita maksunsaajan (=toimittaja) ostolaskulle.


Samassa ikkunassa voi tarvittaessa lisätä, muokata ja poistaa maksunsaajia.

Ohjaustiedoissa valinta ”Avaa toimittaja-valinta laskun lisäyksessä” avaa Asiakkaan valinta -ikkunan heti laskua lisättäessä, mistä voi valita maksunsaajan.

Laskulle voi myös lisätä toimittajan tiedot suoraan tallentamatta niitä Toimittajarekisteriin. Maksunsaajan nimi-kentän oikeassa laidassa olevalla kynä- painikkeella saat yhteystiedot muokattavaksi.

 

 

Laskun lisäys viivakoodilaskusta

Viivakoodilaskun lisääminen tapahtuu Toiminnot > Lisää viivakoodilasku tai Lisää viivakoodilasku -painikkeella. Viivakoodi luetaan avautuvaan ikkunaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viivakoodilaskusta tunnistetaan maksunsaajan pankkiyhteystieto, eräpäivä, viite sekä laskun summa. Jos ohjelma tunnistaa viivakoodilla olevan pankkiyhteystiedon, hakee ohjelma maksunsaajan tiedot maksunsaajarekisteristä, muutoin ohjelma tarjoaa maksunsaajatietojen täydentämistä ja tallettamista rekisteriin.

Jos laskua ei haluta siirtää kirjanpitoon, voi tehdä valinnan ”Siirretään viivakoodin summa suoraan laskun summaksi (ei tiliöintiä)” ja ohjelma kirjaa summan laskulle ilman tiliöintiä.

 

Laskun lisäys Finvoice-verkkolaskuaineistosta

Verkkolaskun lisääminen tapahtuu Toiminnot > Lisää E-lasku tai  E-lasku-painikkeella.

Verkkolaskun tiliöinti

Laskun tiliöinti tapahtuu määrittämällä kirjanpidon tili Ostotili-kenttään. Mikäli laskulla on eri verokantaa olevia laskurivejä, voi laskun tiedot avata rivin edessä olevasta plus-merkistä ja tehdä tiliöinnit rivi kerrallaan.

Valitsemalla ”Tiliöi verokannoittain” ohjelma ”niputtaa” samaa verokantaa olevat rivit ja tekee vain yhden tiliöinnin kullekin verokannalle.

Laskuaineiston sisältäessä useita laskuja voi laskukohtaisesti käsitellä ne Toimenpide-sarakkeessa valitsemalla alasvetovalikon valinnoista ”Muodosta lasku” ja ”Ohita”. Mikäli laskua ei haluta lukea sisään, voi ”Ohita” valinnalla jättää laskun pois.

Finvoice-laskun katselu ja tulostaminen

Finvoice- laskun voit tulostaa selaimeen joko sisäänlukuikkunan ”Avaa E-lasku selaimeen” -painikkeella, tai sisäänluvun jälkeen laskun muokkausikkunan yläosassa olevalla ”Avaa finvoice laskutiedosto selaimeen” -painikkeella.

 

Laskun lisäys kopioimalla

Jos uuden laskun tiedot vastaavat jo aiemmin kirjatun laskun tietoja, helpoiten laskun lisäys käy kopioimalla tällainen lasku. Päänäkymästä valitaan lasku, joka halutaan kopioida ja Kopioi lasku-painikkeella lisätään uusi lasku.

Uudelle laskulle kopioittu valitulta laskulta kaikki muut tiedot paitsi eräpäivä ja laskun päivämääräksi asetetaan kuluva päivämäärä.