Ostolaskun automaattitiliöinti


Sähköisten laskuaineistojen sisäänluku tallentaa maksunsaajan tietoihin oletusostotilejä verokantakohtaisesti ja tuotekohtaisesti. Laskuaineistoja on mahdollista lukea ohjelmaan tiedostosta tai rajapinnan kautta Apix-sanomanvälityspalvelusta.

Ohjaustiedoissa määritellään yleissääntö E-laskun tiliöintiin.

Verokannoittain-valinta lukee laskun sisään niin, että saman verokannan tuoteriven summat lasketaan yhteen. Laskuriveittäin-valinnalla laskulle muodostuu laskurivit, kuten laskuaineistossa ne on lueteltu. Ohjaustiedoissa voi valinnan tehdä yleisellä tasolla. Maksunsaajan tiedoissa on mahdollista asettaa poikkeus, eli kyseisen maksunsaajan kohdalla silloin poiketaan yleissäännöstä. Maksunsaajan tiedoissa valinta tehdään E-lasku-välilehdellä (Perustiedot-Maksunsaajat-E-lasku).

 

Laskujen sisäänluku verokannoittain

Oletusostotilit tallentuvat ostolaskulta, kun ostolaskun rivit tiliöidään valinnalla verokannoittain.  Kun saman maksunsaajan seuraavaa lasku lisätään, ohjelma ehdottaa tiliöntiin verokantakohtaisia tilejä maksunsaajan tiedoista.

 

Esim. tässä tilanteessa seuraavalle maksunsaajan laskulle, jolla on alv 24% sisältävä laskurivi, ohjelma ehdottaa kirjanpidon tiliksi 4000 Ostot ostolaskulla.

Oletustilit on myös mahdollista tallentaa suoraan maksunsaajan tietoihin. Ostotiliksi voi valita verokannan mukaisen ostotilin, tai verottoman tilin. Verottoman tilin kohdalle on mahdollista valita käänteisen verovelvollisuuden tili.

Verokannoittain-valinnalla ohjelma tallentaa laskurivikohtaista tietoa ilman tiliöintiä, mikäli valinta jossain vaiheessa vaihdettaisiin laskuriveittäin käytettäväksi.

 

Laskujen sisäänluku laskuriveittäin

Laskuriveittäin-valinnalla ostolaskun tiliöinti tallentaa maksunsaajan tietoihin tuotekohtaisia oletusostotilejä. Tuotekohtaiset rivit näkyvät, kun valinta Laskuriveittäin on päällä joko ohjaustiedoissa tai maksunsaajan tiedoissa.

 

Esim. Maksunsaajalta on kirjattu ostoreskontraan lasku, jolla on tuoterivi Liisan lippis, Lippahattu. Laskurivi on tiliöity kirjanpidon tilille 7120 Työvaatteet. Tiliöinti tallentuu Laskuriveittäin-valinnalla tuotekohtaiseksi oletusostotiliksi maksunsaajan tietoihin. Seuraavalla laskulla tämä tuote tiliöidään automaattisesti kyseiselle tuotteen oletusostotilille.

Mikäli tuotteen tiliöintiä korjataan ostolaskun kirjausvaiheessa, päivittyy Tilinro-tieto maksunsaajan tuotteen oletusostotileihin.

Huom!

Jos tuotetiedot eivät päivity maksunsaajan taakse, ei verkkolaskuaineistossa ole tuotetunnusta.

Jos tuotteen kirjanpidon tilinumero ei päivity, valittuna on väärän alv kannan tili.

Jos valittuna on kirjaustapa Laskuriveittäin, ohjelma päivittää vain tuotekohtaisia oletusostotilejä, ei verokannoittain olevia.