Pankkimaksujen palautteiden tarkastaminen ja kohdistaminen


Ostoreskontrassa ja Palkanlaskennassa voit tarkastaa maksatukseen lähetettyjen maksujen veloituksien palautteet. Joskus lähetetty aineisto voi hylkäytyä pankissa virheellisen tiedon tai katteen puuttumisen vuoksi. Veloituspäivä voi myös siirtyä toimeksiannosta poikkeavasti tilanteessa, jossa eräpäivä on pyhäpäivä –> pankki siirtää veloituksen seuraavalle pankkipäivälle.

Kun käytössäsi on WS-yhteys, voit noutaa pankkiin lähetettyjen maksuaineistojen palautteet suoraan ohjelmasta.

Katso videosta, kuinka ohjelmassa noudat Sepa-palautteet ja luet ne ostolaskuille.

 

Pankkiaineistojen noutaminen

Ennen palautteiden käsittelyä suorita pankin Aineistojen nouto.

 

Pankkimaksujen palautteiden tarkastaminen ja kohdistaminen

Käynnistä palautteen käsittely Maksuaineisto-työkalun valinnasta.

Tarkastusikkunassa on ryhmiteltynä Hylätyt maksut, Maksetut maksut ja  Käsittelyssä olevat maksut (maksatusajoa odottavat). Maksu-sarakkeessa on ostolaskun numero reskontrassa. Tila-kenttä on pankin Status-koodi. Lisätietoja sisältää käsittelyn vaiheen tai palautteessa olevan ilmoituksen. Ostoreskontrassa palkanmaksutapahtumissa saaja ja summa on piilotettu.

Napsauta OK, jolloin hyväksyttyjen veloitusten palautteet

  • kohdistuvat ostolaskuille ja palkanmaksuille ja
  • samalla ostolaskun Laskun vaihe muuttuu vaiheeseen Valmis.
  • Maksun vaihe muuttuu Valmis (tai jää Lähetetty jos Osasuoritus)
  • Suoritusriville tulee pankin veloituksen vahvistamisen ajankohta.

Jos maksutoimeksianto hylkäytyy virheellisen tiedon tai katteen puuttumisen vuoksi, Lisätietoja-kentässä on varoitus/ilmoitus. Ok-painikkeella hylkäytyneiden maksujen ostolaskut (tai palkat) palautuvat avoimiksi Hyväksytty-vaiheeseen ja Maksun vaihe tyhjenee. Jos ostolaskulla on useampi suoritus, palautuu ostolaskun vaihe Osasuoritettu-vaiheeseen. Hylättyjen laskujen osalta on mahdollista tulostaa raportti, josta selviää, mitkä laskut ovat hylkäytyneet ja mikäli ne ovat siirretty kirjapitoon, tositelaji sekä tositenumero.