Palkanmaksujen kirjanpitosiirto


Palkanlaskennan kirjanpitosiirto

Kun käytössä on Suonentiedon kirjanpito, voi palkat siirtää suoraan kirjanpitoon. Jos käytössä on jokin muu kirjanpito-ohjelma, palkat saa kirjattua käyttämällä palkanlaskennasta saatavaa kirjanpitotulostetta.

Kirjanpitosiirtoon pääsee pääikkunan Toiminnot-valikosta tai Kirjanpitosiirto-painikkeella

Siirrettävien palkkojen valitseminen

Siirrettävät palkat voi valita kahdella tavalla:

Tiliöimättömät palkat ajalta tai Pääikkunasta valitut palkat.

Tiliöimättömät palkat ajalta -valinnalla annetaan aikaväli esim. kuukausi ja ohjelma etsii kaikki sellaiset palkat, joiden suorituspäivä on annetulle aikavälille, eikä niitä ole vielä siirretty kirjanpitoon. Annetun aikavälin tulee olla nykyisellä palkkavuodella sekä kirjanpidon tilikauden sisällä.

Pääikkunasta valitut palkat -valinnalla siirretään pääikkunasta merkityt palkat. Palkkojen tulee olla Maksettu-vaiheessa ja kirjanpitovaihe Ei siirretty.

Valintaa voi nopeuttaa suodattamalla päänäkymässä palkat, jotka on maksettu ja siirrettävissä kirjanpitoon.

Siirron asetukset:

Tositelaji, jolle palkat siirretään kirjanpidossa, tulee ohjaustiedoista, jos se on sinne määritelty. Tositelajin voi vaihtaa tai lisätä Siirto kirjanpitoon -ikkunassa.

Tositepäiväksi tulee oletuksena siirrettävien palkkojen viimeisimmän palkan suorituspäivä. Tositepäivän voi vaihtaa tarvittaessa.

Kirjaa sosiaaliturvamaksu -valinta valitaan, jos halutaan siirtää savamaksut kirjanpidon tositteelle.

Kun siirron tiedot on kunnossa, siirto tehdään Siirrä kirjanpitoon -painikkeella.

Siirron jälkeen avautuu kirjanpitotosite.

Työnantajamaksut

Työnantajan eläke-, työttömyys-, tapaturma- ja  ryhmähenkivakuutusmaksut kirjataan kirjanpitoon eri tositteena varsinaisten maksujen yhteydessä. Sava-maksun kirjaus voidaan suorittaa palkanmaksun kirjauksesta (Kirjaa sosiaaliturvamaksu) tai se voidaan kirjata vasta siinä vaiheessa kun tehdään ennakonpidätys ja savamaksun tilitys verottajalle.

Toteutuneista kirjanpitosiirroista saa raportit kirjanpitosiirto -ikkunassa Tulosta-kuvakkeesta.

Sieltä voi tulostaa myös kirjanpitotositteen käsinkirjattavaksi, jos käytössä on eri kirjanpito-ohjelma ja palkkojen siirtoa ei tehdä automaattisesti.