Palkanmaksujen kirjanpitosiirto


Kun käytössä on Suonentiedon kirjanpito, voi palkat siirtää palkanlaskennasta suoraan kirjanpitoon. Jos käytössä on jokin muu kirjanpito-ohjelma, palkat saa kirjattua käyttämällä palkanlaskennasta saatavaa kirjanpitotulostetta.

Kirjanpitosiirto-toimintoon pääsee pääikkunan Toiminnot-valikosta tai Kirjanpitosiirto-painikkeella.

 

Valitse siirrettävät palkat

Siirrettävät palkat voi valita kahdella tavalla: Siirtämättömät palkat ajalta tai Pääikkunasta valitut palkat.

Siirtämättömät palkat ajalta -valinnalla annetaan aikaväli esim. kuukausi ja ohjelma etsii kaikki sellaiset palkat, joiden suorituspäivä on annetulla aikavälillä ja joita ei ole vielä siirretty kirjanpitoon. Annetun aikavälin tulee olla nykyisellä palkkavuodella sekä kirjanpidon tilikauden sisällä.

Pääikkunasta valitut palkat -valinnalla siirretään pääikkunasta merkityt palkat. Palkkojen tulee olla Maksettu-vaiheessa ja kirjanpitovaihe Ei siirretty.

Valintaa voi nopeuttaa suodattamalla päänäkymässä palkat, jotka on maksettu ja siirrettävissä kirjanpitoon.

 

Siirron asetukset – tilikausikohtainen tieto

Tositelaji, jolle palkat siirretään kirjanpidossa. Tieto tulee ohjaustiedoista, jos se on sinne määritelty. Tositelajin voi vaihtaa tai lisätä Siirto kirjanpitoon -ikkunassa.

Tositepäiväksi tulee oletuksena siirrettävien palkkojen viimeisimmän palkan suorituspäivä. Tositepäivän voi vaihtaa tarvittaessa. Kirjanpitosiirto sallii siirron myös palkanmaksukuukautta edeltävälle kalenterikuukaudelle. Siirto on mahdollinen yrityksillä, joilla on kirjanpidossa käytössä suoriteperusteinen kirjaustapa.

Kirjaa sosiaaliturvamaksu -valinta valitaan, jos halutaan siirtää savamaksut kirjanpidon tositteelle. Kirjaustili valitaan ohjaustiedoissa.

Vientirivin selite kirjanpidontositteelle valitaan, jos kirjanpitosiirtotositteen vientirivien selitteeksi halutaan jotain muuta kuin palkkalajin nimi. Tällöin valitaan kyseinen kohta rastilla ja annetaan syöttökenttään haluttu selite. Se tulee kirjanpitotositteen jokaisen vientirivin selite-kenttään.

 

Siirrä kirjanpitoon

Kun kaikki siirtoon tarvittavat tiedot on valittu, siirto tehdään Siirrä kirjanpitoon -painikkeella. Siirron jälkeen avautuu kirjanpitotosite. Kirjanpitotosite tallentuu yrityksen Dokumentit-kansioon nimelle Kirjanpitosiirtoraportti_PN_vvvvkkpp_vvvvkkpp ja kirjanpitoon muodostuneen tositteen liitteeksi.

Työnantajamaksut

Työnantajan eläke-, työttömyys-, tapaturma- ja  ryhmähenkivakuutusmaksut kirjataan kirjanpitoon eri tositteena varsinaisten maksujen yhteydessä. Sava-maksun voidaan kirjata palkanmaksun kirjauksesta (Kirjaa sosiaaliturvamaksu -valinta) tai se voidaan kirjata vasta siinä vaiheessa kun tehdään ennakonpidätys ja savamaksun tilitys verottajalle.

Toteutuneista kirjanpitosiirroista saa raportit Siirto kirjanpitoon -ikkunan Tulosta-kuvakkeesta. Valikosta voi tulostaa myös kirjanpitotositteen käsinkirjattavaksi, jos käytössä on eri kirjanpito-ohjelma ja palkkojen siirtoa ei tehdä automaattisesti.