Älä lisää negatiivisia tuloja, vastakkaismerkkisiä kulukovauksia tai vähennyksiä


Aikaisemmin on voitu kirjata palkkalaskelmalle negatiivisia palkkarivejä oikaisemaan palkkaerää tai vähentämään bruttopalkkaa. Tulorekisteriaikana tämä ei ole enää sallittua.

Esimerkki

Työntekijän kuukausipalkka on 3300 €. Henkilö pitää kolme lomapäivää elokuussa, jolloin loma-ajan palkka on 420 € ja elokuulta maksettava työajan palkka 2880 €. 

 

Negatiivisten tulojen kirjaaminen syöttämällä Määrä-kenttään negatiivinen määrä tekee rivin Yhteensä-summan negatiiviseksi! Tulorekisteri ei hyväksy negatiivisia tulolajeja (poikkeuksena pidätykset palkasta tai vähennys ennen  ennakonpidätystä voivat olla vastakkaismerkkisiä).

Esimerkissä kuukausipalkaksi kirjataan todellinen työajan aikapalkka, jolloin negatiivista palkkariviä ei tarvitse lisätä.