Tulorekisterin käyttö palkanlaskentaohjelmassa


Tulorekisteri Suonentiedon palkanlaskentaohjelmissa

Tulorekisteri muuttaa 1.1.2019 alkaen palkkojen ilmoituskäytäntöä. 

Suonentiedon Maatalousneuvos ja Balanssi palkanlaskentaohjelmiin ja SaaS-palvelun palkanlaskentaan (jäljempänä yhteisesti palkanlaskentaohjelma) on toteutettu suora yhteys tulorekisteriin. 

 

Yleistä tulorekisteristä

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. Tulorekisteri muuttaa merkittävästi palkkojen ja ennakonpidätysten alaisten tulojen ilmoittamista. 

Muutos koskee vuonna 2019 ja sen jälkeen maksettavia palkkoja. Tulorekisteri korvaa palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka nykyisin annetaan Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille. Tiedot annetaan palkkatietoilmoituksella yhteen keskitettyyn rekisteriin kaikille tiedon käyttäjien saataville. Palkkatietoilmoitus rahana maksetusta suorituksesta ja niiden yhteydessä suoritetuista luontoiseduista on tehtävä erikseen jokaisesta palkanmaksusta viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen. 

Vuoden 2018 palkat ilmoitetaan kuten tähän saakka. Viimeiset palkkatietojen vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuutusyhtiöille annetaan vuodelta 2018. 

Tulorekisterin tiedon käyttäjiä ovat:  

 • Verohallinto 
 • Kela 
 • Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) 
 • työeläkelaitokset ja ETK 
 • vuodesta 2020 alkaen mukaan tulee muitakin, kuten vahinkovakuutusyhtiöt ja työttömyyskassat. 

Lisätietoa tulorekisteristä löydät alla olevista linkeistä: 

www.tulorekisteri.fi
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tutustu/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/palkkatiedot 

 

Palkanlaskentaohjelmasta suora yhteys tulorekisteriin

Tuemme Tulorekisteri palkkatietoilmoittamista palkanlaskentaohjelmassa vuodesta 2019 alkaen. Suonentiedon palkanlaskentaohjelman Plus-versioissa on ilmoittamista helpottava suora yhteys (tekninen rajapinta) tulorekisteriin. Suoralla yhteydellä palkkatietoilmoitus voidaan lähettää tulorekisteriin, kun palkka on hyväksytty maksettavaksi tai jo maksettu.  

HUOM.: Maatalousneuvoksen palkanlaskenta perusversio ei sisällä suoraa yhteyttä Tulorekisteriin. Perusversiota käytettäessä tulee palkkatietoilmoitukset tehdä erikseen Tulorekisterin asiointipalvelussa. 

Suoran yhteyden edut:  

 • ilmoittaminen vaivatonta suoraan palkanlaskentaohjelmasta 
 • varmistaa, että palkkatietoilmoitus sisältää vaatimuksen mukaiset tiedot 
 • varmistaa, että palkkatietoilmoitus lähetetään ajallaan tulorekisteriin 
 • tulorekisterin vastaanottokuittaus ja käsittelypalaute suoraan ohjelmaan, jolloin palkkalaskelmalla on tieto ilmoituksen lähettämisestä ja käsittelystä 
 • jos tarvitaan palkkatietoilmoituksen korjaamista, sen voi tehdä suoraan ohjelmasta 

Suoran lähettämisen edellytyksenä on, että ilmoittajalla on tulorekisterin varmenne. 

 

Tulorekisterin varmenteen hakemus ja noutaminen ohjelmaan

Varmenne on sähköinen tunniste, jolla lähettäjä tunnistetaan ja se varmistaa palkkatietoilmoituksen aitouden. Tulorekisterin varmennetta voivat hakea elinkeinonharjoittajat, yritykset ja organisaatiot, joilla on Y-tunnus.  Myös viljelijät voivat hakea varmennetta vaikka eivät olisi rekisteröityneet kaupparekisteriin. Haun voi suorittaa henkilö, joka on ensisijainen viljelijä.

Tilitoimisto voi toimia useiden asiakkaiden palkkatietojen ilmoittajana ja ilmoittamiseen riittää tilitoimiston oma varmenne. 

Varmenteen saat käyttöön seuraavasti:  

 • Hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi (varmenteen hakemus) voit tehdä tulorekisterin asiointipalvelussa 1.11.2018 alkaen. 
 • Varmennehakemuksen perusteella organisaation tekninen yhteyshenkilö saa siirtotunnuksen ja kertakäyttösalasanan, joiden avulla varmenteen nouto suoritetaan palkanlaskentaohjelmassa. 
 • Noutamisen yhteydessä sinun tulee antaa oma käyttösalasana, jolla varmennetta voi käyttää palkanlaskentaohjelmassa. 
 • Varmenne on säilöttynä Suonentiedon verkkopalvelussa omalla asiointitilillä turvallisesti salattuna. 

Katso ohje varmenteen hakemisesta ja noutamisesta palkanlaskentaohjelmaan 

Katso video, kuinka varmenne noudetaan ohjelmaan

 

Lisätietoa teknisestä rajapinnasta ja varmenteesta
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/ilmoittamisen-kanavat/tekninen-rajapinta

 

Tulorekisterin asiointipalvelu

Tulorekisterin asiointipalvelussa tiedon tuottaja voi asioida suoraan tulorekisteriin. 

Asiointipalvelussa ei käytetä varmennetta, vaan Suomi.fi-tunnistautumista ja valtuutuksia. 

Lisätietoa asiointipalvelusta:  

 

Palkkatietoilmoituksen sisältö ja tulolajit

Tulorekisterin tiedon käyttäjät tarvitsevat useita maksajaan ja tulonsaajaan liittyviä tietoja palkkatietojen ohella. Osa tiedoista on pakollisia ja osa on täydentäviä tietoja. Suonentiedon palkanlaskentaohjelma tukee lähtökohtaisesti täydentävien tietojen ilmoittamista (ilmoitustapa 2). Tällöin käytetään täydentäviä tulolajeja tietojen ilmoittamiseen. Tulonsaajasta (=työntekijä) ilmoitetaan myöskin tarkat tiedot mm. työsuhteesta sekä sosiaalivakuutuksiin liittyvät tiedot ja poikkeukset. Ohjelmassa työntekijälle on useita tietokenttiä ja määrityksiä, joista suurin osa on pakollisia.
 

Tulolajit liittyvät palkkalajeihin

Palkkatiedot ja ansiot ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajeilla. Palkanlaskentaohjelmassa kaikki palkkalajit on yhdistetty tulolajeihin valmiiksi. Palkkoja kirjatessa valitaan palkkariville palkkalaji.  Kun palkkatietoilmoitus muodostetaan, ohjelma liittää palkkarivin tiedot automaattisesti ilmoituksen tulolajeille. 

Palkkatietoilmoituksessa ilmoitetaan muun muassa:  

 • palkat ja palkkiot 
 • luontoisedut 
 • muut ansiotulot, kuten työkorvaukset 
 • matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa ei makseta
 • palkkaennakot ilmoitetaan heti palkkoina ja suoritetaan ennakonpidätys ja sosiaalivakuutusmaksujen pidätys 
 • tulonsaajan ja maksajan pakolliset tiedot 

Jos olet lisännyt palkanlaskentaohjelmaan omia palkkalajeja ennen vuotta 2019, sinun tulee liittää ne tulolajiin palkkalajien ylläpidossa, ennen kuin kirjaat uusia palkkoja vuodelle 2019. 

Katso lisätietoja ilmoittamisesta ja tulolajeista
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/palkkatiedot/