Pankkien Web Services-yhteys


Pankkien Web Services -yhteys Suonentiedon ohjelmissa

Suonentiedon talous- ja palkkahallinnon ohjelmissa on toteutettu ohjelman sisäinen pankkiyhteys eli pankki-integraatio. Ohjelmasta on siten suora yhteys pankkien Web Services -verkkopalveluihin ja se mahdollistaa ostolaskujen ja palkkojen maksamisen suoraan ohjelmasta. Myös myyntilaskuille saapuneiden suoritusten viiteaineistot ja pankkitilin sähköinen tiliote voidaan noutaa suoraan ohjelmassa.

Web Services-yhteydestä käytetään Suonentiedon ohjeisssa ja dokumenteissa lyhennettä WS-yhteys.

 

Käyttöönotto

WS-yhteyden käyttöönotto tapahtuu seuraavasti:

 

WS-yhteyden käyttäminen

Jos käytössäsi on Ostoreskontra Plus tai Palkanlaskenta Plus, voit suorittaa ostolaskujen ja/tai palkkojen maksuja suoraan ohjelmasta sekä voit noutaa pankin palautteen suoritetuista veloituksista.  Mikäli käytössäsi on Laskutus Plus, voit noutaa myyntilaskujen viitesuoritusaineistot suoraan ohjelmasta ja ne kohdistuvat oikeille laskuille. Kirjanpidon Plus-versiossa on mahdollista noutaa pankin konekielinen tiliote ja muodostaa sen avulla automaattisesti valmiit tositteet tilin tapahtumista.

Katso tarkemmin seuraavista linkeistä:

Videot

Varmenteet ja tietoturva

Pankit tunnistavat asiakkaan/käyttäjän perustuen myöntämäänsä varmenteeseen. Pankkiasioinnin liikenne on suojattu ja sanomien aitous suojataan varmenteella.

Katso tästä varmenteiden yleiset käyttöperiaatteet Suonentiedon ohjelmissa.

Vain käyttäjät, joilla on pankin varmenteen Käyttösalasana tiedossa, voivat käyttää suoraa WS-yhteyttä pankkiasiointiin. Varmenteella on vain yksi käyttösalasana, joka tarvittaessa voi olla usean käyttäjän hallussa. Varmenteen käytöstä tallentuu tieto aina lokiin; esimerkiksi ostoreskontra tallentaa kaikki maksujen lähetystapahtumat ja liittää siihen käyttäjän sekä tapahtuma-ajan.

 

Käyttäjän pankkiasioinnin käyttöoikeuden päättyminen

Mikäli käyttäjän käyttöoikeus pankkiasiointiin päättyy, tulee varmenteen käyttösalasana vaihtaa ja ilmoittaa tarvittaessa kyseisen varmenteen käyttöä jatkaville uusi salasana.

Katso tästä käyttösalasanan vaihtaminen ohjeen kohdasta Käyttösalasana

SaaS-palvelussa toimenpiteen voi suorittaa vain pääkäyttäjä.

 

Videot