Pankkien Web Services-yhteys


Pankkien Web Services yhteys Suonentiedon ohjelmissa

Suonentiedon talous- ja palkkahallinnon ohjelmissa on toteutettu ohjelman sisäinen pankkiyhteys eli pankki-integraatio . Ohjelmasta on siten suora yhteys pankkien Web Services verkkopalveluihin ja se mahdollistaa ostolaskujen ja palkkojen maksamisen suoraan ohjelmasta. Myös myyntilaskuille saapuneiden suoritusten viiteaineistot ja pankkitilin sähköinen tiliote voidaan noutaa suoraan ohjelmassa.

Web Services-yhteydestä käytetään Suonentiedon ohjeisssa ja dokumenteissa lyhennettä WS-yhteys.

Käyttöönotto

WS-yhteyden käyttäminen edellyttää seuraavat sovittava asiat ja toimenpiteet:

 

WS-yhteyden käyttäminen

Kun sinulla on käytettävissä Ostoreskontra Plus tai/ja Palkanlaskenta Plus, voit suorittaa ostolaskujen ja/tai palkkojen maksuja suoraan ohjelmasta sekä voit noutaa pankin palaute suoritetusta veloituksesta.  Kun sinulla on käytettävissä Laskutus Plus, voit noutaa myyntilaskujen viitesuoritusaineistot suoraan ohjelmasta ja ne kohdistuvat oikeille laskuille. Kirjanpidon Plus versiossa on mahdollista noutaa pankin konekielinen tiliote ja muodostaa sen avulla automaattisesti valmiit tositteet tilin tapahtumista.

Katso näistä tarkemmin seuraavista linkeistä:

Ostolaskujen maksaminen

Palkkojen maksaminen

Pankin aineistojen noutaminen ohjelmaan

Maksujen palautteiden tarkastaminen ja kohdistaminen

Viiteaineistojen  tarkistaminen ja kohdistus laskutuksessa

Konekielisen tiliotteen tapahtumien lisääminen tositteiksi

 

Varmenteet ja tietoturva

Pankit tunnistavat asiakkaan/käyttäjän perustuen myöntämäänsä varmenteeseen. Pankkiasioinnin liikenne on suojattu ja sanomien aitous suojataan varmenteella.
Katso tästä varmenteiden yleiset käyttöperiaatteet Suonentiedon ohjelmissa.

Vain käyttäjät, joilla on pankin varmenteen Käyttösalasana tiedossa, voivat käyttää suoraa WS-yhteyttä pankkiasiointiin. Varmenteella on vain yksi käyttösalasana, joka tarvittaessa voi olla usean käyttäjän hallussa. Jos käytössä on useita varmenteita eri tileille tai eri yrityksille, jokaiselle voi antaa erilaisen käyttösalasanan. Varmenteella tapahtuva pankkiasiointi tallentuu yrityksen sovelluskohtaiseen lokiin. Näin esimerkiksi ostoreskontra tallentaa kaikki maksujen lähetystapahtumat ja liittää siihen käyttäjän sekä tapahtuma-ajan.

Mikäli käyttäjän käyttöoikeus pankkiasiointiin päättyy, tulee varmenteen käyttösalasana vaihtaa ja ilmoittaa tarvittaessa kyseisen varmenteen käyttöä jatkaville uusi salasana.
Katso tästä käyttösalasanan vaihtaminen ohjeen kohdasta Käyttösalasana
SaaS:ssa toimenpiteen voi suorittaa vain pääkäyttäjä.