Pankin tilille muodostamien aineistojen noutaminen ohjelmaan


Pankkiaineistojen noutaminen

WS-yhteys mahdollistaa pankin muodostamien aineistojen noutamisen suoraan ohjelmaan. Tällaisia aineistoja ovat konekielinen tiliote, saapuvat viitesuoritukset ja maksuaineistoista muodostuneet palautteet.

Pankin kanssa sovitaan pankkitililin tapahtumista muodostettavat aineistot. Aineistot muodostuvat pankkivaltuuslomakkeella määritellylle varmenteelle.

 

Varmenteen tyyppi määrittää, mistä aineistonouto tehdään.

Aineistonhoitajan varmenteella voi noutaa kaikkien asiakkaiden aineistot yhdellä kertaa Yrityksen valinta -ikkunan Yhteydet-valikosta valitsemalla Nouda aineistot pankista.

SaaS-ympäristössä vain pääkäyttäjä voi tehdä kaikkien aineistojen noudon yritysvalikossa.

Noudon lopuksi avautuu listaus kaikista noudetuista aineistoista. Listauksen yrityskohtaiset tiedot tallentuvat kunkin yrityksen Dokumentit-kansioon nimelle Noudetut pankkiaineistot-listaus_vvvv_kk_pp_hh_mm_ss.

Esimerkki: Aineistohoitajan varmennetta käyttävät esimerkiksi tilitoimistot, jotka hoitavat asiakkaidensa maksuliikennettä, viitesuoritusten sisäänlukua tai konekielisen tiliotteen sisäänlukua. Aineistohoitajan varmenne on tällöin tilitoimiston varmenne, ja asiakkaat ovat omassa pankissaan valtuuttaneet tilitoimiston hoitamaan pankkiasioita puolestaan.

 

Yrityskohtaisella varmenteella haetaan varmenteelle valtuutettujen yksittäisten yritysten aineistot. Aineistojen nouto käynnistetään ohjelmamoduulissa Pankki > Nouda aineistot pankista -toiminnolla. Pankki-painike on kirjanpidon, laskutuksen, ostoreskontran ja palkanlaskennan päänäkymässä.

Noudon lopuksi avautuu listaus noudetuista aineistoista. Listauksen tiedot tallentuvat yrityksen Dokumentit-kansioon nimelle Noudetut pankkiaineistot-listaus_vvvv_kk_pp_hh_mm_ss.

Esimerkki: SaaS-palvelussa tilitoimiston alisopimusasiakas hoitaa itse laskujen maksun. Alisopimusasiakkaan yritykseen on liitetty yrityskohtainen varmenne. Alisopimusasiakas pystyy ostoreskontrassa lähettämään laskut maksuun sekä noutamaan maksuaineistopalautteen. Aineistojen nouto tehdään ostoreskontran Pankki-painikkeella.