Pankin tilille muodostamien aineistojen noutaminen ohjelmaan


WS-yhteys mahdollistaa pankin muodostamien tiliraportoinnin ja maksuaineistoista muodostuneiden palautteiden noutamisen suoraan ohjelmaan.

Pankkiaineistojen noutaminen

Pankin kanssa sovitaan pankkitililin tapahtumista muodostettavat aineistot. Aineistot muodostetaan pankkivaltuuslomakkeella määritellylle varmenteelle.

Varmenteen tyyppi määrittää, mistä aineistonouto tehdään. 

Aineistonhoitajan varmenteella voi noutaa kaikkien asiakkaiden aineistot yhdellä kertaa yritysvalinta-ikkunan Yhteydet-valikosta valitsemalla Nouda aineistot pankista.  SaaS:ssa vain pääkäyttäjä voi suorittaa kaikkien aineistojen noudon yritysvalikossa.

Esim, aineistohoitajan varmennetta käyttävät esim. tilitoimistot, jotka hoitavat asiakkaidensa maksuliikennettä, viitesuoritusten sisäänlukua tai konekielisen tiliotteen sisäänlukua. Aineistohoitajan varmenne on tällöin tilitoimiston varmenne, ja asiakkaat ovat omassa pankissaan valtuuttaneet tilitoimiston hoitamaan pankkiasioita puolestaan.

Yrityskohtaisella varmenteella haetaan varmenteelle valtuutettujen yksittäisten yritysten aineistot. Aineistojen nouto tehdään ohjelmamoduulissa Pankki ->Nouda aineistot pankista-toiminnolla.

Esim, SaaS-palvelussa tilitoimiston B-asiakas hoitaa itse laskujen maksun. Tilitoimisto on lisännyt yritykselle yrityskohtaisen varmenteen, ja luovuttanut varmenteen salasanan B-asiakkaan käyttöön. B-asiakas pystyy ostoreskontrassa lähettämään laskut maksuun, sekä noutamaan maksuaineistopalautteen. Aineistojen nouto tapahtuu ostoreskontrassa.