Pankin tilille muodostaminen aineistojen noutaminen ohjelmaan


WS-yhteys mahdollistaa pankin muodostamien tiliraportoinnin ja maksuaineistoista muodostuneiden palautteiden noutamisen suoraan ohjelmaan.

Pankkiaineistojen noutaminen

Pankin kanssa sovitaan pankkitililin tapahtumista muodostettavat aineistot. Aineistot muodostetaan pankkivaltuuslomakkeella määritellylle varmenteelle.

Aineistonhoitaja voi noutaa kaikki  eri asiakkaidensa aineistot yhdellä kertaa yritysvalikossa Varmenne/Pankkiaineisto-työkalusta valitsemalla Nouda aineistot.  SaaS:ssa vain pääkäyttäjä voi suorittaa kaikkien aineistojen noudon yritysvalikossa.

Oman yrityksen aineistot voi noutaa sovelluksien työkaluvalikon  Pankkiaineiston nouto-toiminnolla.