WN Lite palvelun edut


WN Lite-Palvelu mahdollistaa oman tilan talouden analysoinnin ja maksuvalmiuden ennakoinnin helpolla tavalla. WN Litessä on myös asiakirja-arkisto tilan sähköisten asiakirjojen keskitettyyn hallintaan. Palveluun on mahdollista ostaa lisäpalveluita.
Katso tarkemmin wiklisoft.fi

 

Ilmaiseen käyttöetuun oikeutettuja ovat

 1. Maatalousneuvosta käyttävät asiakkaat, joilla on voimassa oleva huoltosopimus
  tai Maatalousneuvos SaaS-sopimus.
 2. Maatalousneuvosta käyttävien tilitoimistojen maatalousasiakkaat, vaikka kyseisellä asiaakkaalla ei ole Maatalousneuvosta omassa käytössään.

 

Rekisteröimällä WN Liten saat seuraavat edut


1. Maksuton rekisteröinti

 • WN Lite-tilin rekisteröinnin aloitus on helppo suorittaa suoraan Maatalousneuvoksesta
 • Rekisteröinnin aloituksessa määritetään WN Lite-palvelun käyttäjä antamalla käyttäjästä nimitiedot ja sähköiset yhteystiedot
 • Tilitoimisto voi aloittaa palvelun rekisteröinnin asiakkaansa puolesta. Tässä tapauksessa käyttöoikeus WN Liteen luodaan tilitoimiston asiakkaan vastuuhenkilölle
 • WN Liten käyttäjä saa sähköpostiinsa linkin. Sen avulla hän voi kirjautua ensimmäisen kerran, hyväksyä palvelun ehdot ja muodostaa itselleen salasanan palveluun kirjautumista varten.

 

2. Ilmainen käyttöoikeus koskee seuraavia ominaisuuksia

 • Voit lähettää säännöllisesti kirjanpidon tiedot (kuukausisaldot ja valitsemasi tiedot) palveluun sähköisesti, jolloin samaa tietoa ei tarvitse syöttää uudelleen
 • Voit hyödyntää Kassabudjetointia ja Tulosbudjetointia
  • Budjetin muokkaus ja tarkastelu kuluvalle vuodelle ja myös ennakoiden seuraavan vuoden loppuun saakka
  • Selkeä budjettitietojen syöttö vuositason tietona tai kuukausitasoisesti tarkentaen
  • Toteutunut kassavirta, kassavirtaennuste sekä kassavarojen kehitys vuositasoisena ja porautuvuus kuukausitasolle
  • Selkeä laskelma toteutuneista maa- ja metsätalouden rahatuloista ja menoista
  • Maatilan rahavarojen ja velkojen tilannekuva sekä kehittyminen kuukausitasoisesti
  • Selkeät graafiset kuvaajat laskelmien ohessa
 • Dokumenttiarkisto
  • Verolomakkeet, lainaerittelyt ja muut kirjanpitotulosteet tallentuvat automaattisesti, kun suoritat siirron Maatalousneuvoksesta
  • Voit tallentaa sähköiseen arkistoon myös muut maatilan sopimukset ja säilytettävät dokumentit.

 

3. Mahdollisuus hankkia myöhemmin maksullisia lisäominaisuuksia edullisella vuosimaksulla

Katso tarkemmat ja ajantasaiset tiedot ja kuvaukset http://www.wiklisoft.fi

 • Maatilan taloustieto-raportti
  • Raportti muodostuu kirjanpidon tietojen ja käyttäjän antamien lisätietojen perusteella automaattisesti
  • Sisältää keskeisimmät tunnusluvut talouden kehittymisestä, kannattavuudesta, vakavaraisuudesta ja pääoman tuotosta
  • Laskelmaa voit käyttää rahoittajien rahoituspäätöksien tueksi Kone- ja muita pienempiä investointia suunniteltaessa ja/tai,
   kun rahoittaja asiakassopimuksen perusteella edellyttää tilinpäätösaineiston toimittamista säännöllisesti
 • Wiklinet Talous
  • Wiklinet Talous sisältää Liteä laajemmat ominaisuudet talouden suunnitteluun, analysointiin ja raportointiin
  • Voit valtuuttaa ja jakaa oma Wiklinet-aineistosi ulkopuoliselle talouden asiantuntijalle, kun on tarve saada asiantuntija-apua investointien suunnittelussa, tilakaupoissa tai rahoitusneuvotteluissa
  • Sisältää pitkän aikavälin (3 – 6 v) talouden suunnitteluominaisuudet
  • Maatilan omaisuuden arvot tarkalla erittelyllä
  • Lohkotiedot Vipupalvelusta ja Metsävaratietojen nouto
  • Maatilan työtuntilaskurin
  • Ely-keskusten hyväksymä sähköinen Liiketoimintasuunnitelma sekä siihen tarvittavat laskelmat

 

Huom! Suonentieto Oy ei vastaa WN Lite-palvelun käyttämiseen liittyvästä tukipalvelusta.